سیستم جامع روزنامه نگاری و رسانه از چه چیزی تشکیل شده است؟ | لزوم رسیدگی به نگرانی های رسانه ای


مطبوعات در ایران «صنف» ندارند و انجمن‌های صنفی مطبوعاتی که در چند دهه اخیر تأسیس شده‌اند فاقد اقتدار و فعالیت مؤثر صنفی سایر صنوف زیر نظر اتاق اصناف هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تابناک، با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ مصوبه سامانه رسانه ای در کمیسیون فرهنگ دولت، هنوز متن این مصوبه در اختیار مردم قرار نگرفته است. و مشخص نیست که چه میزان انتقاد بر این پیش نویس وجود داشته است. آیا این پیش نویس ثابت شد و نگرانی های مطرح شده در نگارش نسخه نهایی به چشم انداز جامع مورد انتظار دست یافت؟ نگرانی ای که انتظار می رود قبل از تصویب متن در هیات وزیران ایجاد شود، فرصتی است برای رسانه ها تا انتقادات خود را مطرح کنند و قطعنامه را اصلاح کنند.

مطبوعات در ایران «صنف» ندارند و انجمن‌های صنفی مطبوعاتی که در چند دهه اخیر تأسیس شده‌اند فاقد اقتدار و فعالیت مؤثر صنفی سایر صنوف زیر نظر اتاق اصناف هستند. البته این چالش متوجه سایر کارگران حوزه فرهنگی است و هنرمندان نیز ساختار صنفی سنتی ندارند تا مسیر فعالیت حرفه ای خود را طی کنند.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با یادآوری اینکه نظام جامع روزنامه نگاری و رسانه از دهه ها قبل مورد مطالبه رسانه ها بوده است، یادآور شد: دولت های مختلف این موضوع را مطرح کرده اند اما در دولت مردمی بدون رسانه این موضوع را بررسی کرده ایم، مداحان این موضوع را بررسی کرده اند. و در حال حاضر این طرح به تصویب کمیسیون فرهنگی دولت رسیده است و نظام جامع روزنامه‌نگاری و رسانه از دهه‌ها پیش مورد مطالبه رسانه‌ها بوده است. حداقل های یک شغل از جمله بیمه، امنیت شغلی و …

با وجود اینکه بیش از یک ماه از انتشار این خبر می گذرد، هنوز متن مصوبه کمیسیون فرهنگی دولت در سایت دفتر دولت و سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر نشده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که انتشار پیش نویس لایحه در سال ۱۳۹۵ به شدت بحث برانگیز بود و انتقادات فراوان منجر به عقب نشینی دولت قبل و به تعویق افتادن تصویب لایحه اجرای مطالبات رسانه ای شد.

با توجه به اینکه این لایحه می تواند تاثیر عمیقی بر فعالیت اصحاب رسانه و رسانه ها داشته باشد، انتظار می رود متن مصوب این لایحه قبل از ورود به جلسه اصلی شورا در کمیسیون فرهنگی دولت منتشر شود. وزرا و افکار عمومی به ویژه خبرنگاران و کارشناسان حقوقی می توانند متن را بررسی کنند. این میانجی‌گری می‌تواند مشخص کند که نگرانی‌های مطبوعاتی که در جریان انتشار پیش‌نویس مطرح شده بود، تا چه اندازه در نسخه نهایی لایحه لحاظ شده است.

چنین اقدامی معمولاً فرصتی برای بررسی مصوبات کمیسیون فرهنگی دولت قبل از ارجاع متن به مجلس برای تصویب توسط دولت در قالب لایحه فراهم می کند و در صورت تصویب حواشی قابل تصوری وجود دارد. جمله ای که نظر رسانه ها یا دغدغه های مردم را برآورده نمی کند، رسانه ها را دنبال کنید و آن را برطرف کنید. تصویب این قانون جامع که پاسخگوی تمامی نیازهای جامعه رسانه ای ایران با کمترین انتقاد است، بی شک فرصتی برای همدردی خبرنگاران و دولت خواهد بود.

به اشتراک بگذارید