شدت قطعی برق در استان گیلان بالاتر از میانگین کشوری است


نجفی خطاب به وزیر نیرو درباره فرسودگی شبکه برق استان گیلان گفت: اصل ۳ قانون اساسی به رفع تبعیض های غیرضروری و امکانات نامناسب برای همه مردم اشاره دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ابراهیم نجفی اسپیلی در مجمع عمومی مجلس شورای اسلامی از بررسی و اجرای قوانین مصوب ۱۰ درصدی کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی و هیئت رئیسه تشکر کرد. مستمری ها مغایر ماده ۹۶ قانون کار است. پدر گفت: این دستور لغو و برای اصلاح به هیئت وزیران ارسال شده است، امیدواریم ترتیبی اندیشیده شود تا بازنشستگان به حقوق قانونی خود برسند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای خطاب به وزیر نیرو درباره شبکه فرسوده برق استان گیلان گفت: گیلان مدفون در فضای سبز خود باید تخریب شود.

وی ادامه داد: وزیر نیرو در سفر گیلان به استان برای بررسی مسائل برق در کنار رئیس جمهور نبود. شاخص کابل خود نگهدار در استان گیلان ۲۰ درصد است در حالی که شاخص متوسط ​​کشور بالای ۵۰ درصد است.

یکی از اعضای مجمع نمایندگان استان گیلان در پایان اظهار داشت: میانگین رشد مصرف برق کشور ۱.۴ درصد است در حالی که در استان گیلان این میزان ۱۳.۵ درصد است، یعنی استان گیلان در سال گذشته ۳ برابر میانگین برق کشور مصرف کرده است، اما فقط. ۲۰ درصد از ویژگی های یک کابل خود نگهدار استفاده می کرد.

اشتراک گذاری