شر را متوقف کنید وگرنه باید حمله موشکی سپاه را یک بار دیگر بررسی کنید


فرمانده کل سپاه پاسداران به صهیونیست ها هشدار داد: آن یک است پیام انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق است. ”

به گزارش دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند تسنیم، سردار سرلشکر حسین سلامی، «به رویداد گرامیداشت روز شهید سرلشکر در لحظه اجتناب کرده اند مردمان ولایتمدار کازستان تشکر می کنم.

دسپول به تماس گرفتن پایتخت جمهوری اسلامی ایران معروف است. ۹ چندان در اطراف اجتناب کرده اند شهر، «شهر راکت‌نشین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه‌ها بی رنگ می‌شد، با این حال دل‌ها ایمن بود.

فرمانده کل سپاه ذکر شد: مردمان دزفول در درگیری مسکن می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جان شخصی می جنگیدند کدام ممکن است دزفول را به ستاره ای خوب در کهکشان بی نظیر دیگری ایران تغییر کرد.

شهید سلامی ذکر شد: در لحظه برای ادای احترام به فرمانده معظم کل قوا، شخص عظیم، قهرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر جهاد کروی هم آمده ایم. سردار کوسه چی فرماندهی عظیم با این حال بی اعلام کردن بود کدام ممکن است جهاد خاموش کرد. فریادها {به آرامی}، بی باکانه غیرتمندانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اعلام کردن شنیده می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او اجتناب کرده اند مشهور در اطراف بود.

سردار کوساچیچی فرمانده کل سپاه ذکر شد ۴۱ سال است کدام ممکن است لباس جهاد نپوشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بسیار زیاد اجتناب کرده اند مناصب ارشد خدمت کرده است. او اهل ریا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اخلاق الهی اندیشه در مورد شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست بخشهای مختلف ارگیس را بر عهده داشت. وی فرمانده گردان ۲۵ کربلای استان مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند این یکی اجتناب کرده اند عظیم ترین فرماندهان تیپ عصار هفت دره در دوران حفاظت مقدس بود. سردار کوسه چی به همان اندازه آخر سرباز ولایت فقیه ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز ولایت فقیه انتخاب عکس را محدوده نکرد. فرماندهی گردان چهارم بعثه کرمانشاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی محل را بر عهده داشت.

فرمانده کل قوا ذکر شد: در بهبود نیروی زمینی آرژیس کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت بخش {بوده است}. این کار را همراه خود میز انجام دهید.”

کاخ سفید ذکر شد: ترس در لحظه مردمان ایران نتیجه مخالفان است. اپوزیسیون در یک واحد سطح ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به ۱ بخش نیست از یکپارچه دارد. اکنون مخالفت در جان مردمان خوب واقعیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق پیشوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس، چنان کدام ممکن است اسماعیل (علیه السلام) آن را اجتناب کرده اند بهترین مراسم الهی قرار داده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را در مسیر درست حرکت کنید خیابان قرار دهیم. دادند. همراه خود این حساب ایران عظیم همراه خود هشت سال حفاظت مقدس، سال ها تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ها فشار خصمانه، انزوای سیاسی، سال ها آزار روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ها ورزش رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ها حمله ها تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ها تهاجم زیبایی شناختی پاسخ داده است. برای تضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف توانایی دشمنان عظیم.

سخنگوی کاخ سفید در ادعا‌ای ذکر شد کدام ممکن است پوشش تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار ایران محکم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی‌تر اجتناب کرده اند همه وقت شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تکنیک آمریکا سپاه را اجتناب کرده اند هر تذکر آسانسور کرده است. ما خوب قرن همراه خود ما فضا داریم.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید شب خوب قرن غرب است. . بالا تمدن آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب اجتناب کرده اند سال ها پیش تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان انقلاب اسلامی این سایش تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های جدیدترین عمق گرفت.

فرمانده کل سپاه همراه خود خاص اینکه جغرافیای جهان در جاری اصلاح است، اضافه کرد: قرن قبلی دوران بردگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگی دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب، مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان {بوده است}. بهبود جاهلیت، عصر جاهلیت معاصر، عصر اسارت معاصر، دنیای دوقطبی کدام ممکن است غرب در آن پیچیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما عقب مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه کن هستیم، با این حال منطق انقلاب این بود کدام ممکن است این آمادگی را خنثی تنبل. .

بعد، ما در پرتو رئیس بزرگی گام برمی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دیدیم کدام ممکن است او مستقیم پیش گذشت است، ۹ شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب، به همان اندازه ما به زانو به سمت نیازمندان نیفتیم. می بینیم کدام ممکن است راه خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استواری دشمن گام به گام عقب نشینی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش آنها مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمربخش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان بیدار شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان توانایی یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمینشان دشت شد. جهاد.

فرمانده کل سپاه همراه خود خاص اینکه عاقبت دشمنان مردمان ایران تمام شده است، تاکید کرد: کوچکی را کدام ممکن است در دنیا به روی ممکن است باز است را می بندیم.

سرلشکر سلامی به صهیونیست ها هشدار داد: “کنترل کنید، ما ۹ تنها انتقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزاداری خواهیم کرد، اما علاوه بر این بلافاصله همراه خود آنها برخورد خواهیم کرد. آن یک است پیام انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها به موشک سپاه حمله کنید.”

وی ذکر شد: در لحظه ایران اسلامی در ایمنی درست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان آرژیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح ایران در آمادگی درست هستند. سرزمین گران قیمت ما

اشتراک گذاری