شهرداری آستارا برابر همراه خود برده تفریحی | گروه رفعت در فینال دوم شکست خورد


دیدار فینال شهرداری آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری حمدان همراه خود جذب می کند ۲ بر ۲ به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ گروه امتیازات را جدا کردن کردند.

به گزارش دیارا میرزا به نقل اجتناب کرده اند بازی سه، گروه فوتبال شهرداری آستارا در فینال دیدار شخصی در پایین مسابقه شکست خورد.

دیدار فینال شهرداری آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری حمدان همراه خود جذب می کند ۲ بر ۲ به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ گروه امتیازات را جدا کردن کردند.

شهرداری آستارا در دقیقه ۱۴ همراه خود فرشید پاداش گل اول را به ثمر رساند. با این حال لذت شاگردان دقایقی اصولاً اندازه نکشید از محمد بیرانوند بلافاصله کار را به جذب می کند کشاند.

نتیجه تفریحی خوب بر خوب ۲ گروه بود به همان اندازه اینکه در دقایق پایانی امین حقده توپ را در اختیار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محوطه جریمه سر خورد. در دقیقه ۸۴

این بار با این حال میهمان در فینال لحظات همراه خود خوشحالی گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران دروازه شاگردان رفعت را باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دیدار همراه خود جذب می کند ۲ بر ۲ به نوک رسید.

به دلیل شهرداری آستارا جایگاه شخصی را در کلاس پنجم جدول اجتناب کرده اند کف دست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کلاس هشتم قرار گرفت. شهرداری حمدان همراه خود ۳۲ امتیاز دهم است.

اشتراک گذاری