شهردار رشت برکنار شد و مجتبی خمیت بن دانا سرپرست شهرداری رشت شد


۸ نفر از اعضای شورا پس از اخذ رای مخفی از پاسخ های شهردار رشت قانع نشدند و امیرحسین علوی را از سمت خود برکنار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا چهل و ششمین جلسه شورای شهر رشت پیش از ظهر امروز با دستور کار استیضاح شهردار برگزار شد.

رئیس شورای شهر رشت در ابتدای این جلسه با اشاره به دستور کار جلسه استیضاح شهردار رشت گفت: از آنجایی که اکثریت اعضای شورا قانع نشدند، استیضاح با توجه به این موضوع مطرح شد. قانون، آقای قرار بود علوی ها در این جلسه حضور داشته باشند و پاسخ های خود را مکتوب ارسال کردند.

دبیر شورا پاسخ های کتبی شهردار به شورا را در ادامه جلسه قرائت کرد.

امیرحسین علوی پس از قانع نشدن ۸ عضو شورا از پاسخ های شهردار پس از رای مخفیانه از سمت خود برکنار شد.

مجتبی خمیت بن دانا با ۹ رای به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.

به اشتراک بگذارید