شورای اطلاع‌رسانی مقامات: افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارمندان قطعی است


علی بهادری جهرمی در ذکر شد‌وگویی در پاسخ به برخی شایعات کسب اطلاعات در مورد کاهش دستمزد کارمندان، تصریح کرد: میزان افزایش حقوق کارمندان همراه خود حضور نمایندگان کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایی در شورای برتر کار مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ هم شده است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، شورای {اطلاع رسانی} مقامات در اطلاعیه ای ضمن تبریک روز کارمند ادعا کرد کدام ممکن است انتخاب شورای برتر کار برای افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارمندان قطعی است.

{در این} اطلاعیه آمده کدام ممکن است گمانه زنی ها کسب اطلاعات در مورد احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارمندان اشتباه است.

در یکپارچه این اطلاعیه تاکید شده است: مقامات قاطعانه اجتناب کرده اند سربازان جاده مقدم ساخت سراسری – هم کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کارفرمایان – حمایت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت کارمندان را جاده زرشکی شخصی می‌داند

* مقامات قصد کاهش حقوق مصوب شده کارمندان را ندارد

علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات نیز در توئیتی همراه خود ردیابی به شایعات تعدیل نسبت افزایش حقوق کارمندان، تصدیق شد: میزان افزایش حقوق کارمندان همراه خود حضور نمایندگان کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایی در شورای برتر کار مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ هم شده است.

وی تاکید کرد: هیچ این سیستم‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارمندان در اصل کار نیست.

Share