صدور مجوز ساخت هتل پنج ستاره بخش خصوصی در مهر رشت بهوان


مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان از تبدیل اولین مجوز سرمایه گذاری گمنام این اداره کل برای ساخت هتل پنج ستاره در استان خبر داد.

به گزارش دیارمیرزا، ولی جهانی گفت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان اولین مجوز تایید اصولی فهرست پانزده مجوز بی نام را به سرمایه گذار خصوصی واگذار کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان افزود: برد.

جهانی افزود: این اولین پروژه در قالب ۱۵ فرصت برای انتقال مناطق ملی و شهری از ناشناخته به سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: مجوز ساخت هتل پنج ستاره در منطقه مسکن مهر شهر راش با سرمایه گذاری بیش از ۱۸۵۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی صادر شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان با اشاره به برنامه های این اداره کل برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد اشتغال پایدار در صنعت گردشگری و صنایع وابسته افزود. شما مستقیماً از این پروژه شغلی پیدا خواهید کرد.”

اشتراک گذاری