صید گشت و گذار ماهیگیر دلیل برای در حال مرگ وبا زدگان در سواحل چابابکسر


رئیس اداره ترتیب مقررات حیات وحش جهان گیلان ذکر شد: بر مقدمه شواهد فعلی انواع زیادی باکلان در سواحل چابابکر تلف شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آدم ربایی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آدم ربایی} در گشت و گذار ماهیگیری در نتیجه در حال مرگ شده است.

به گزارش دیارمیرزا، خوزه علی نژاد موضوع تجزیه و تحلیل دانستن درباره در حال مرگ تعدادی از باکلان در سواحل چکاکسر در سواحل چکشار بود.

وی ذکر شد: طبق شواهد اولین، {آدم ربایی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آدم ربایی} در گشت و گذار ماهیگیری در نتیجه در حال مرگ این باکلان شد.

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش جهان گیلان خاطرنشان کرد: این مورد در بازتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کشورهای همسایه چندین بار تکرار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی توسط تورهای ماهیگیری «گرفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خفه شده است».

وی همراه خود ردیابی به باند بیش از حد این گونه پرنده در استان های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی جهان اظهار می تنبل: هر ساله شاهد در حال مرگ تعدادی از گاو در گشت و گذار ماهیگیری هستیم. “

علی نژاد شکسته نشده داد: طبق تجزیه و تحلیل های اولین ۲۸ کرست در سواحل چکاکسر مفقود شد.

اشتراک گذاری