علت آتش سوزی میوه فروشی در خیابان سعدی رشت اتصال سیم کشی برق بوده است.


آتش سوزی یک مغازه میوه فروشی در خیابان سعدی رشت به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اعلام شد و بلافاصله ۱۳ دستگاه آتش نشانی، ۶ دستگاه خودروی آتش نشانی و آبرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آتش سوزی یک مغازه میوه فروشی در خیابان سعدی رشت به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اعلام شد.

۱۳ آتش نشان و ۶ خودروی آتش نشانی و آبرسانی بلافاصله به سازمان آتش نشانی اعزام شدند.

گفتنی است، به دلیل اتصال سیستم سیم کشی برق از منطقه فیوز منصویه، آتش سوزی رخ داد و تیم عملیات برای مهار و جلوگیری از گسترش آتش وارد عمل شد.

همین گزارش حاکی است؛ در این حادثه کسی آسیب ندید و تیم عملیات پس از ایمن سازی محل به ایستگاه مربوطه بازگشتند.

به اشتراک بگذارید