علم الهدی: جمهوری به طور منحصر به شخص خاص در سیاره ما انجام شده است.


آیت الله سیداحمد علم الهدی، رئیس معظم ائتلاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جماعت قرآن کریم در خطبه های نماز جمعه در حرم رضوی، روز دوازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهم فروردین را مثال زد. روز جمهوری اسلامی عظمت انقلاب ما […]

آیت الله سیداحمد علم الهدی، رئیس معظم ائتلاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جماعت قرآن کریم در خطبه های نماز جمعه در حرم رضوی، روز دوازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهم فروردین را مثال زد. روز جمهوری اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی.

ایشان علاوه بر این گفتند کدام ممکن است فرموده امام(ره) کدام ممکن است جمهوری اسلامی عبارت کودک هر دو عظیم نیست به معنای مردمان سالاری دینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان می خواهند گروه شخصی را بر ایده اسلام اداره کنند. این چکیده ای اجتناب کرده اند معنای جمهوری اسلامی است.

وی ذکر شد: رکن اول جمهوریت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی نیاز مردمان باید در نظام پیاده شود. در نظام جمهوری اسلامی انتخاب گیری مردمان است.

آیت الله علم الهدی تاکید کرد کدام ممکن است در دنیای غرب این مردمان هستند کدام ممکن است سرسرا صهیون را تصمیم گیری می کنند ۹ مردمان. در ملت ما با این حال نیاز مردمان در آینده این ملت حرف اول را می زند. جمهوری به طور منحصر به شخص در سیاره ما انجام شده است.

دستور حاکمیت اجتناب کرده اند آن خداست.

بعد رکن دوم نظام ما اسلام است. ما مسلمانیم، قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام را پذیرفته ایم. در قرآن آمده است کدام ممکن است حاکمیت اجتناب کرده اند آن خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر حاکمیتی بدعت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطنت ما مظهر حاکمیت خداوند است. مردمان بر آینده شخصی مسلط هستند.

امام جمعه مشهد افزود: مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلامی عالی پروژه است ۹ حق. مشارکت سیاسی برای افراد حیاتی است. ما به نظام جمهوری اعتقاد داریم.

آیت الله علم الهدی فرمودند: با این حال باید ملاحظه داشت کدام ممکن است اسلام مهمتر اجتناب کرده اند جمهوریت است. هیچ کاری دوست ندارم خواست خدا انجام نمی شود، چون آن است نباید برخلاف نیاز مردمان انجام شود.

وی افزود: برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی دشمن خدا هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند حجاب حمایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای را در اتصال همراه خود بی حجابی ضد زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی را {به دلیل} منکر خشونت راه اندازی شد می کنند. مردمان در اعمال شخصی آزادند، با این حال در بخش اجتماعی نباید محدود شوند. نظام ما جمهوری اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه قطعا ارزش آن را دارد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های اسلامی باید در همه شئون اقامت ما اعمال شود. در هر مورد دیگر اسلام گرایی نظام آسیب می بیند.

امام جماعت مشهد ذکر شد: هر وقت برای انواع این نظام نزد معتمدترین شخص می روید، انگار به ترجیح ترین شخص می روید. در مجلس نمایندگان، رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه های دین، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات مردمی را خواهید یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران باید در اجرای ساختار شخصی شریعت را مقدم بر همه امور قرار دهند.

آیت الله علم الهدی شکسته نشده داد: مردمان افرادی هستند کدام ممکن است خدا را بندگی می کنند. {افرادی که} برای افراد کار می کنند، می خواهند مردمان را فریب دهند، با این حال افرادی که به مردمان خدمت می کنند، اجتناب کرده اند مردمان چیزی نمی خواهند، جز رضای خدا.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: شهر ما در بازدید رئیس جمهور اجتناب کرده اند برکت برخوردار {بوده است}. ۲۶ هزار میلیارد رهن عالی ساله به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶ هزار میلیارد شیلینگ برای رشد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت خراسان رضوی فکر شده است.

اشتراک گذاری