علم اینکه چرا رژیم غذایی با لیدو بیکن کار نمی کند


امروز یک روز عالی برای پادکست Food Paradise است زیرا ما با برخی از مهم ترین افراد در جنبش HAES، دکتر لیندو بیکن صحبت می کنیم. این هفته با دکتر بیکن بحث خواهیم کرد که چرا همه افراد خوبی هستند و چرا باید با دلسوزی از یکدیگر حمایت کنند. دکتر بیکن یک استاد است. […]

The post علم رژیم گرفتن با لیدو بیکن اولین بار در آسمان غذا آسان شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر