علی بهگاری: اگر آمریکا دقیق باشد، می توان به هماهنگی رسید.


وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ کننده گفتگوهای وین همراه خود دکتر علی باقری، مذاکره کننده ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون سیاسی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کردند.

وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انریکه مورا مذاکره کننده وین همراه خود دکتر علی باقری مذاکره کننده ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون وزیر امور خارجه دیدار کردند.

{در این} گفتگو ۲ طرف کسب اطلاعات در مورد وضعیت کنونی وین برای لغو تحریم ها تبادل تذکر کردند. بقیه امتیازات را مورد بحث قرار دادند.

مذاکره کننده بی نظیر کشورمان همراه خود یادآوری جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش جمهوری اسلامی ایران برای باقی مانده کردن هماهنگی در وین اظهار داشت: در صورت دقیق بودن طرف آمریکایی می توان به هماهنگی رسید.

انریکه مورام هماهنگ کننده وین اجتناب کرده اند مراجعه به های جدیدترین شخصی همراه خود دیگران گزارش می دهد.

باگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انریکه مورا در روزهای بلند مدت به دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه به یکپارچه خواهند داد.

اشتراک گذاری