علی فلاح بخشدار اطاقور شد | کار به انگشت نیروهای اختصاص داده شده به آرمان های انقلاب قرار گرفته است


همراه خود حضور فرماندار لنگرود، امام جمعه اطاقور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولان علی فلاح شناخته شده به عنوان بخشدار جدید اطاقور راه اندازی شد شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، محمدرضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود در آیین معارفه بخشدار جدید بخش اطاقور لنگرود اظهار داشت: در مقامات جدید کار به انگشت نیروهای اختصاص داده شده به آرمان های انقلاب قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تلاششان اینجا است کدام ممکن است مسیر انقلاب را در ریل بی نظیر شخصی قرار بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انحرافات جلوگیری کنند.

وی همراه خود خاص اینکه ما باید امیدافزایی کنیم افزود؛ یکی اجتناب کرده اند اجزا امیدافزایی حضور نخبگان می باشد چرا کدام ممکن است امتحان شده کارآمد مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان باعث تحمیل بازگشت اعتقاد در دل افراد می تواند.

 جلالی در اتصال همراه خود امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قلمرو اطاقور تصدیق شد؛ بنده به خوبی بر ظرفیتها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضف را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات قلمرو اطاقور از اشراف زاده ها دارم.

وی افزود: بنده اجتناب کرده اند سرمایه گذاری های نیمه تمام بخش مطلع هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازدید رییس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور تام الاختیار ایشان در شهرستان برخی اجتناب کرده اند اعتبارات را به تایید ایشان رسانده ایم کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله ۲ سد لاستیکی هر دو بتونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث دارایی ها خالص کدام ممکن است ضرر اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت افراد اطاقور است کدام ممکن است مراجعات متعددی به بنده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان پیگیری شده با این حال انتخاب گیری ها در برخی اجتناب کرده اند اشیا نیازمند امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان سراسری اجتناب کرده اند جمله مصوبه مجلس است.

فرمانده لنگرود در شکسته نشده اظهارات شخصی همراه خود ردیابی به معضل کم آبی تصدیق شد: اقدامات خوبی درخصوص سردهنه سازی ها انجام گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر ۲ قالب تولید دیگری باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین جا مورد نیاز است اجتناب کرده اند امتحان شده های مهندس اسکندری سرپرست شهرداری تشکر کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم اجتناب کرده اند تمام افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان استمداد میکنم کدام ممکن است صبوری کنند.

وی اجتناب کرده اند شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان بومی خواست در ایمنی اجتناب کرده اند اموال نهایی دقت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مدیریت سیاسی شهرستان هم در امتحان شده است بر مقدمه اخلاق مداری ،قوانین مداری، توانمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدی امتیازات را پیش ببرند.

جلالی اظهار داشت: اخلاق مداری منصفانه صورتحساب کارآمد در مدیریت است، تلخ بشنویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین پاسخ بدهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید منصفانه سرپرست همراه خود افراد به نحو خوب برخورد تدریجی حتی وقتی رفع برخی اجتناب کرده اند امتیازات اجتناب کرده اند توان ما خارج است حتما را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا همراه خود اخلاق فاضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند در خدمت افراد باشیم.

فرماندار شهرستان لنگرود بر لزوم‌ تامین نظارت توسط بخشدار بر دهیاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان تولید دیگری بخش تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت اظهار داشت: به نیازمندی های قلمرو انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرظرفیت اطاقور واقفم.

گفتنی است، علی فلاح بعنوان بخشدار جدید اطاقور راه اندازی شد شد.

Share