عملیات اجرایی بهسازی مسیر پیاده روی بازار رشت آغاز شد


روز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ با تاکید سید امیرحسین علوی شهردار رشت، کار بهسازی سنگفرش بازار بزرگ شهر رشت با همت شهرداری منطقه دو آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عملیات بهسازی سنگفرش بازار بزرگ شهر رشت آغاز شد.

روز سه شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱، همانطور که شهردار رشت، سید امیرحسین علوی تاکید کرد، کار بهسازی سنگفرش بازار بزرگ رشت با همت شهرداری منطقه دو آغاز شد.

این پروژه شامل سه مرحله است. ۲۰۰ متر لوله آب سطحی، ۶۴۰ متر اطفای حریق، ۲۰۰ متر مسیر خیابان شیک تکمیل شده در فاز اول و ۴۰۰۰ متر سنگفرش در فاز سوم. ضلع خیابان شیک ورودی بازار در فاز اول به طول ۸۰۰ متر اجرا شد.

به اشتراک بگذارید