عنوان بایدن ۴۲ در را باز می تنبل.


اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است فاجعه مرزی به مقیاس کافی کار نمی شود، ۲.۵ میلیون مهاجر بوتلگ پس اجتناب کرده اند روی کار برخورد کردن جو بایدن وارد آمریکا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مقامات همراه خود لغو فینال ضرب الاجل ترامپ، وضعیت را تحریک کردن می تنبل.

CDC روز جمعه گفتن کرد کدام ممکن است پوشش ماده ۴۲ مقامات ترامپ برای اجازه به افسران مرزی برای ریختن پناهجویان {به دلیل} امتیازات بهداشت کلی در ماه بلند مدت خاتمه خواهد کشف شد.

موضوع ۴۲ فینال سلاحی بود کدام ممکن است توسط افسران مرزی برای جلوگیری اجتناب کرده اند مهاجرت بوتلگ به بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ ملت {در سراسر} مرز جنوبی آشکار شد. آنها اکنون پیش بینی دارند کدام ممکن است انواع آنها ۲ هر دو سه برابر افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۸۰۰۰ در روز برسد.

همه ما می دانیم تکنیک آن چیست. پروازهای مخفی پناهجویان اجتناب کرده اند مرز جنوبی به شهر نزدیک خواهید کرد اضافه تبدیل می شود.

پروازهای چارتر به فرودگاه وایت پلین در وستچستر اجتناب کرده اند بالا گرفته شده است، همراه خود گزارش هایی کدام ممکن است در اکتبر قبلی آشکار شد مبنی بر اینکه هواپیماهای پناهجو چندین بار در هفته در نیمه ساعت شب لمس کردن می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی کودک به اصطلاح پناهنده خلوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیویورک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایالت های همسایه منتقل شدند.

برخلاف در گذشته، آنها اکنون در گذشته اجتناب کرده اند محدودیت نیمه ساعت شب فرودگاه لمس کردن می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده تعدادی از هفته. هواپیماهایی یادآور هیوستون، تگزاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکلاهاما سیتی، اوکلا، برخلاف جکسونویل، فلوریدا.

طبق داده‌های مناسب پرواز، هواپیماهای چارتر آتلانتیک آتلانتیک در اواخر فوریه بار تولید دیگری در استادیوم سفید لمس کردن آمدند.

این هواپیما از اوکلاهاما به سمت بایدن در حرکت بود که گمان می‌رود حامل پناهجویان از مرز جنوبی این کشور است.
این هواپیما اجتناب کرده اند اوکلاهاما {به سمت} بایدن در حرکت بود کدام ممکن است گمان می‌رود حامل پناهجویان اجتناب کرده اند مرز جنوبی این ملت است.
کریستوفر سادووسکی

آگهی. در ۲۵ فوریه، ۱۱ مارس، ۱۹ مارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ مارس، پروازهای ردیابی ها اثیری در سراسر جهان آتلانتیک اجتناب کرده اند ال پاسو به هیوستون بین ساعت ۷ بعد اجتناب کرده اند ظهر، ۵۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ لمس کردن آمدند.

در ۴ مارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ مارس، پروازهای World Atlantic Airlines اجتناب کرده اند ال پاسو به White Plane اجتناب کرده اند طریق اوکلاهاما سیتی در ساعت ۹ بعد اجتناب کرده اند ظهر ۲۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱:۰۰ ۳۳ بعد اجتناب کرده اند ظهر رسید.

باقی مانده است خاص نیست کدام ممکن است او پس اجتناب کرده اند انصراف این سمت چه خواهد کرد. سال

این ساده خوب میدان سفید نیست. مقامات در امتحان شده {است تا} سیلاب را مدیریت تنبل، اشکال را اجتناب کرده اند راه در اطراف توسعه دهد، هر ایالت را به ۱ مرز تغییر تنبل، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروازهای پناهجویان اجتناب کرده اند آن سوی مرز {در سراسر} ملت در جاری پرواز هستند.

اتوبوس های چارتر از فرودگاه شهرستان وستچستر حرکت می کنند.
اتوبوس های چارتر اجتناب کرده اند فرودگاه شهرستان وستچستر حرکت می کنند.
کریستوفر سادووسکی

در نهایت فصل ۴۲، اعداد سند شده پیش فرض منفجر شوند.

حتی دموکرات‌های میانه‌رو نیز این حرکت را حلقه دار‌کننده می‌دانند. جو منچین، سناتورهای ویرجینیای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناتورهای مدل عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آریزونا کریستون سینما ماده ۴۲ این ساختار را محکوم کرده اند.

او مانچی را خوب انتخاب زشت توضیح دادن کرد. . . موضوع ۴۲ ابزار مهمی برای جلوگیری اجتناب کرده اند توسعه CV-19 را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مهاجرت به قاب جنوبی ما است.

ما امسال ورودی بی‌سابقه‌ای اجتناب کرده اند پناهندگان را تخصص می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مقامات پوشش عنوان ۴۲ را متعهد شدن تنبل، جدی تر {خواهد بود}. ما آمادگی مقابله همراه خود این مهاجرت را نداریم.»

این شهر پنجمین شهر عظیم آمریکا اجتناب کرده اند اولین روز ریاست جمهوری ترامپ است. به همان اندازه زمان تلنگر میان مدت، ۵ میلیون تولید دیگری خواهیم داشت.

یعنی حداقل ۷ میلیون کدام ممکن است برابر همراه خود دومین شهر عظیم ملت است. تقریباً به مقیاس شهر نیویورک. این یادآور واردات همه افراد لیبی است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ماه بلند مدت، این رقمی است کدام ممکن است هر سال تا کسی مرز همراه خود کارتل ها را مدیریت تنبل.

به همان اندازه زمان انتخابات ریاست جمهوری بعدی، به همان اندازه سال ۲۰۲۴، انواع مهاجران بوتلگ در بایدن به بیش اجتناب کرده اند ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید. این افزایش ۶ درصدی نسبت به حکمرانی بایدن بر مهاجرت بوتلگ توسط خودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پی تورم بالا است.

چگونه می توانیم یادآور این نظامی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی بخوریم؟ بیمارستان ها، مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندان ها چگونه می توانند همراه خود سیل های پیش سوراخ بینی نشده جدا بیایند؟

این بهترین خطر بایدن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع به سختی اجتناب کرده اند آنها وجود داشت.

انداختن خوب شکارچی زیر اتوبوس برای پاکسازی جان کافی نیست

ناجی بایدن روز یکشنبه در مصاحبه ای همراه خود جورج استفانوپولوس، خبرنگار ABC، اجتناب کرده اند رئیس محل کار پدرش، ران کلین، متنفر است.

وقتی اجتناب کرده اند او با توجه به تحقیقات دلاور با توجه به پیشنهادات تجاری مرد رئیس جمهور پرسیدند، او کلاین هانتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمویش جو بایدن را زیر اتوبوس گذاشت.

رئیس جمهور راضی شده است کدام ممکن است خانوار او کار درستی انجام داده اند. با این حال، یک بار دیگر، ممکن است آرزو می کنم واضح بگویم، این اقدامات هانتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرش است. آنها امتیازات خصوصی هستند. آنها برای ادغام کردن رئیس جمهور نمی شوند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها قطعاً کاری هستند کدام ممکن است {هیچ کس} عکس در کاخ سفید انجام نمی دهد.

ران کلاین، مدیر اجرایی جو بایدن، گفت "هیچ کس در کاخ سفید نقش نداشت." در تحقیق از قضات بزرگ در هانتر بایدن.
ران کلین، سرپرست اجرایی جو بایدن ذکر شد: «هیچکس در کاخ سفید نقشی نداشت.
WireImage

آن یک است جاده مهمانی است کدام ممکن است در اواخر هفته قبلی برای داستان جلد واشنگتن پست را انتخاب کنید و انتخاب کنید CNN طراحی شده است.

در واقعً برای نجات دهنده ناسالم به نظر می رسد مانند است، با این حال، بوفالو، جو بایدن هیچ ربطی به آن است نداشت.

متأسفانه این جاده دفاعی تحقیقات را متوقف نمی شود.

چون آن است مورسلز را کدام ممکن است اجتناب کرده اند تحقیقات در جاری اقدام در مورد منجی پوست آمده است، مرور می کنیم، گسترش به گونه ای در عمق تر تبدیل می شود کدام ممکن است برای ادغام کردن سؤالاتی با توجه به رئیس جمهور تبدیل می شود.

‘شخص عظیم’

اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است شاهدان در حضور سالن دادگاه عظیم دلاور توسط همراه تجاری سابق تونی بابولینسکی با توجه به رمز “شخص عظیم” کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق پست الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واتس اپ در کامپیوتر لپ تاپ هانتر به FBC کشتی شده است، پرس و جو شدند. اکتبر ۲۰۲۰.

بابولینسکی مدعی است کدام ممکن است جو بایدن “شخص عظیم” است.

هویت “عظیم” حیاتی است از او ذکر شد کدام ممکن است طبق ایمیلی کدام ممکن است به کامپیوتر لپ تاپ کشتی شده بود، قرار بود ۱۰ سهم عدالت به هانتر همراه اختصاص داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای او در جاری تهیه وعده های غذایی همراه خود نمایندگی زبان چینی CFC هستند.

بابولینسکی در نامه ای به اداره پست در اکتبر ۲۰۲۰، پدر بایدن را “پدرش” “شخص عظیم” هر دو “رئیس ممکن است” خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها اجتناب کرده اند او خواست کدام ممکن است نظر تفاهم امضا تنبل هر دو با توجه به هماهنگی نامه های مختلف مذاکره تنبل. “ممکن است دیدم کدام ممکن است معاون بایدن ذکر شد به هیچ وجه همراه خود هانتر با توجه به این خرید و فروش صحبت نکرده است. ممکن است خودم دیدم کدام ممکن است این مناسب نیست، ۹ تنها به خاطر هانتر، اما علاوه بر این به این هدف کدام ممکن است شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث خانوار بایدن را تحت وب می‌کردند.

شواهدی روی لپ‌تاپ موجود است کدام ممکن است نماد می‌دهد جو بایدن اجتناب کرده اند خرید و فروش خارج اجتناب کرده اند ملت هانتر درآمد کسب کرده است، کدام ممکن است پیش بینی می‌رود پدرش آن را در مختلط اجتناب کرده اند امور پولی، حساب‌های بانکی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب‌های خانگی تیز کردن تنبل.

قدیس شکایت کرد کدام ممکن است باید «نصف» دستمزد پدرش را بپردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید «به مدت ۳۰ سال همه عامل را برای کل این خانوار بپردازد».

با این حال کلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای رسانه ای او در جستجوی بی شهرت جمع کردن دخالت جو بایدن در ساختار پاره کردن خانوار – اجتناب کرده اند جمله تحقق همراه خود شرکای خارجی ناجی – بودند، با این حال این مورد توسط رئیس جمهور تایید نشد.

هیچ عامل در دنیا نیست کدام ممکن است هزاران و هزاران دلار برای فساد حساب نشود.

فرانسیس منتون، مدافع منهتن، در وبلاگ Mantantan Contrarian می نویسد:

در مواردی کدام ممکن است اشخاص حقیقی عکس غیر اجتناب کرده اند بایدنز را برای ادغام کردن تبدیل می شود، کفگیرها / قیم قابل انجام است “ذینفع شخصی” تیز کردن ها باشد هر دو “داده ها اطلاعاتی” تراکنش ها انصافاًً نامربوط اندیشه در مورد شود.

کلاین به پاسخ بهتری خواستن دارد.