(عکس) روند دیدنی خشک کردن گوجه فرنگی در ترکیه


در تابستان در شهرهای مختلف ترکیه از جمله دیاربکر و ازمیر گوجه فرنگی در مزارع وسیع برداشت و خشک می شود. این محصولات در آفتاب خشک شده و نمک زده و به کشورهای خارجی صادر می شود.

در تابستان در شهرهای مختلف ترکیه از جمله دیاربکر و ازمیر گوجه فرنگی در مزارع وسیع برداشت و خشک می شود. این محصولات در آفتاب خشک شده و نمک زده و به کشورهای خارجی صادر می شود.

به اشتراک بگذارید