فراخوان جشنواره سراسری عکس آسیب های اجتماعی


موسسه زیبایی شناختی هنری ایماژ گیلان همراه خود همکاری اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استان گیلان برگزار می تنبل.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، اجتناب کرده اند کنجکاوی‌مندان به عکاسی برای نمایندگی در جشنواره سراسری عکس آسیب های اجتماعی همراه خود موضوع تأثیر عادت پیرمردها بر خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان دعوت به حرکت می‌آید.
در راه اندازی شد این مناسبت آمده است: عادت تنها میدان ورزشی است کدام ممکن است تماشاگرانش به نحوی به بازیکنانش می پیوندند.در خانوار ای کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند پیرمردها به میدان عادت وارد شدند شوق ورزشی کردن تولید دیگری {اعضای خانواده} {در این} میدان در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست.

هرچند کدام ممکن است عادت شخصی معلول علتی تولید دیگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق کدام ممکن است علل العلل اساس یابی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زور بر اساس کن کردن آن اساس ها، نتیجه کاملتری در پی ممکن است داشته باشد با این حال عادت شخصی وجهی اجتناب کرده اند عالی معلول است کدام ممکن است علل معلول های متنوع تولید دیگری به شمار {می رود}.

کودکان کار، تکدیگری، خانوار های بدسرپرست، کودک همسری، فرزند فروشی، فروپاشی اقتصاد خانوار، کارتن خوابی،محیط نشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … داستان اقامت این روزهای قریب به ۳ میلیون معتاد ملت ماست کدام ممکن است همه این اشخاص حقیقی، عضو خانوار ای هستند کدام ممکن است تولید دیگری {اعضای خانواده} هایشان، تماشاگران ورزشی آنانند.

هدف خانوار شناخته شده به عنوان عالی محله نوزاد، تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انطباق اجتماعی صحیح فرزندان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت در خانوار هایی همراه خود اشخاص حقیقی معتاد، دچار نقطه ضعف است. {در این} مقوله برآنیم به همان اندازه تاثیر عادت پیرمردها بر رفتار فرزندان را همراه خود یکی اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر آثار هنری، تصویر، خاص نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بینندگان را به نحو مطلوبی همراه خود عکسها گویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتزاعی همراه خود تبعات دشواری اجتماعی عادت دمخور سازیم.

محورهای جشنواره:
– کودکان کار
– تکدی گری
– عادت
– خانوار های ناسالم سرپرست
– بی خانمانی(کارتن خوابی)
– محیط نشینی

آیین نامه جشنواره:

– نمایندگی در جشنواره برای عموم عکاسان اعم اجتناب کرده اند مبتدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه‌ای آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر فردی می‌تواند کمتر از ۵ تک‌عکس کشتی نماید.
– عکس ها به صورت فایل همراه خود کمیت کمتر اجتناب کرده اند ۵ مگابایت همراه خود فرمت JPG کشتی شود.
– هنرمندان میتوانند آثار عکاسی شخصی به‌در کنار مشخصات شخص خاص به معامله با موقعیت یابی www.imageguilan.com کشتی کنند.
– بکارگیری ناخوشایند‌افزارهای تقویت عکس نباید به مرزهای گرافیک، تصویرسازی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپکتیو نماها بی‌انجامد. تراز آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفیدی، افزایش هر دو کاهش تمایز، مدیریت رنگ، مدیریت سطح اشباع وبرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی پانوراما آزاد است.
– کشتی عکس های گرفته شده همراه خود سلول نیز در جشنواره آزاد است.
– وظیفه هرگونه دعوی در باب تصرف تأثیر اجتناب کرده اند عهده جشنواره خارج است.
– پس اجتناب کرده اند داوری آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت راهیابی تأثیر به مرحله بعد، کشتی فایل بی نظیر عکس در اندازه عظیم جهت حاضر در نمایشگاه الزامی است.
بدیهی است درصورت عدم عرضه فایل عظیم در مهلت مقرر، عنوان عکاس اجتناب کرده اند فهرست پذیرفته‌شد‌گان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه بردن خواهد بود.
– برگزارکننده حق استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ عکس‌های ارسالی برای اطلاع‌رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مصارف در چهارچوب جشنواره را ممکن است داشته باشد.
– جوایز برگزیدگان در آیین پایانی نمایشگاه به عکاسان اهداء خواهد بود.
– نمایندگی‌کنندگان باید آثار شخصی را کمتر از به همان اندازه ساعت بیست‌وچهار روز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کشتی نمایند.

تقویم جشنواره :
– سند عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی آثار : ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ الی ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
– داوری : ۰۱/۰۳/۱۴۰۱
– گفتن نتایج : ۰۳/۰۳/۱۴۰۱
– نمایشگاه عکس : ۰۷/۰۳/۱۴۰۱ الی ۱۳/۰۳/۱۴۰۱

جوایــز:
– نفر اول: لوح تقدیر + ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر + ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر سوم: لوح تقدیر + ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– شهادت دادن نمایندگی + ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی به دیگرآثار راه یافته به نمایشگاه

داوران :
– کریم متقی
– محمدعلی برنو
– رضا(شهاب) گلچین

دبیر جشنواره :
– حمیده صولتی

دبیرخانه جشنواره :
– معامله با : گیلان ، رشت ، جاده مطهری ، کوچه مطهر ( جنب موسسه مالی قوامین سابق)
– شماره های تصمیم : ۰۱۳۳۲۳۲۴۴۱۰ / ۰۹۹۱۶۴۲۳۸۴۸
– موقعیت یابی :www.imageguilan.com
– پست الکترونیکی : [email protected]

Share