فرماندار و فرمانده کل سپاه از شالیزارهای کلیدبر و دریاسر لنگرود بازدید کردند.


محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود به همراه محمد مهرزاد فرمانده سپاه ناحیه لنگرود از شالیزارهای منطقه کلیدبر و دریاسر بازدید کرد.

محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود به همراه محمد مهرزاد فرمانده سپاه ناحیه لنگرود از شالیزارهای منطقه کلیدبر و دریاسر بازدید کرد.

اشتراک گذاری