فرمانده کل نظامی همراه خود خانوار این شهید والامقام دیدار کرد


حفاظت ابوالفاضل شکری – امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل قوا، امیر سرتیپ علی عبداللهی جانشین فرمانده کل قوا، اسداله عباس فرماندار گیله، سردار عبدالپیر فرمانده حرم مطهر ، سردار حزنی، هماهنگ کننده سازندگی جهاد مرکزی، رحمانی، فرمانده دانشکده نیروی اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه مسئولین. […]

ابوالفاضل شکری در نهایت خاطرنشان کرد: سرلشکر موسوی فرمانده کل نیروهای مسلح، سردار سرتیپ علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده نیروهای مسلح، اسدالله عباس فرماندار گیله، سردار عبدالله جانشین فرماندهی معظم کل قوا، سردار حزنی، جهاد مرکزی هماهنگ کننده سازندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد مرکزی ولی رحمانیفرمانده مدرسه هواپیمایی نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولان همراه خود خانوار شهید حسین دیدار کردند.

اشتراک گذاری