فورد موستانگ در جشن عروسی دانشگاه افسری امام علی


جشن عروسی دانشجویی دانشگاه امام علی (ع) با خودروی فورد موستانگ با استقبال کاربران فضای مجازی مواجه شد.

مراسم ازدواج دانشجویی ۱۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) صبح روز ۲۲ خرداد با حضور خانواده های این زوج و جمعی از فرماندهان عالی رتبه برگزار شد.

اشتراک گذاری