فینال خطبه امام حجت الاسلام اسدالله زاده کمیم جمعه; نوزاد نفروختم


اسداله زاده تاکید کرد: در کل این سال ها تمام تلاشم را کرده ام کدام ممکن است پاسخگویی شخصی را در قبال افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری ها دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیوی آن ها کف دست کم نگیرم، با این حال متواضعانه به همه خطاها مخالف شخصی اعتراف می کنم، از در نظر گرفته شده {نمی کنم} اجتناب کرده اند خطا مبرا هستم. تعهداتی شده است، اجتناب کرده اند همه کمنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان گران قیمت اجازه آرزو می کنم.

به گزارش دیارمیرزا عید سعید غدیر انعطاف پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشی را برای شما ممکن است آرزومندم. خدایا فرج حضرت صاحب عج را اجتناب کرده اند شر ستمگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستکبران عالم نجات بده.
علاوه بر این فرارسیدن روز ولادت حضرت امام خمینی (ره) را به جنابعالی تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض می نمایم. – E-ten “
وی در یکپارچه خاطرنشان کرد: تحریک کردن سال نو شمسی را به همه مسلمانان، مؤمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض می نمایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال جلو برای ملت گران قیمت اسلامیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای یکایک ما آرزوی موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهروزی دارم. افراد گران قیمت
اجتناب کرده اند اول آذرماه ۱۳۹۶ تاکنون در حدود ۱۷۵ خطبه نماز جمعه اجتناب کرده اند خداوند متعال سپاسگزارم. اقامه نماز جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاءالله در هفته های بلند مدت امام جمعه جدید شهرستان جهت خدمت به افراد گران قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معزز کعم راه اندازی شد احتمالاً خواهد بود.
وی در یکپارچه ذکر شد: من می خواهم معتقدم خدمت در نظام جهان ای مایه عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقی نمی شود کدام ممکن است چه از قلعه ای باشد، مهم ایمنی اجتناب کرده اند از قلعه ای است کدام ممکن است به آن است سپرده شده است.
اسدالله زاده ذکر شد: خدا را شکر {در این} مدت بیش اجتناب کرده اند ۴ سال همراه خود افراد این شهر مسکن کردم. توانسته ام در غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت افراد شاد باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را لطف غم می دانم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این غم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت ها فینال پناه من می خواهم باشد.
پس اجتناب کرده اند اتمام مأموریت در خمین، آرزوی کموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی همراه خود افراد به طور قابل توجهی کودکان، پیرغلامان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد مؤمن، درک دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاءالله هر جا کدام ممکن است باشم عرق خواهم ریخت. .
وی ذکر شد: من می خواهم تمام امتحان شده شخصی را کرده‌ام کدام ممکن است پاسخگویی شخصی را در قبال افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری ها مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکولار آنها کف دست کم نگیرم، با این حال متواضعانه به همه خطاها نامطلوب در کار شخصی اذعان می‌کنم از در نظر گرفته شده نمی‌کنم اجتناب کرده اند خطا مبرا باشم. تکمیل شد اجتناب کرده اند همه کمنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان گران قیمت حلالیت می طلبم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این بنده نوزاد به روح بزرگشان عنایت فرماید.
امام جمعه کم ذکر شد: قابل دستیابی است برخی اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران اجتناب کرده اند انتقادات نماز جمعه {در این} سال ها دلخور شده باشند! به خدا مبایعه نامه می دهم کدام ممکن است تمام تلاشم را کرده ام کدام ممکن است هوای نفس را همراه خود مصلحت نهایی خطا نگیرم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین احترام کومام ملاحظه ویژه ای به اهمیت نماز جمعه به طور قابل توجهی سکوی اسلامی داشته باشند.
آخر ذکر شد: حمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش مخصوص خداوندی کدام ممکن است پروردگار جهانیان است در نهایت دعای ماست.

اشتراک گذاری