قیمت جدید واحد تولیدی‌ای محصولات ایران خودرو ادعا شد+ جدول


فهرست قیمت محصولات ایران خودرو در اردیبهشت ماه چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده این فهرست، ساخت هر دو در دسترس بودن تارا خودکار در اردیبهشت ۱۴۰۱ متوقف شده است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، لیست قیمت واحد تولیدی‌ای محصولات ایران خودرو ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی این نمایندگی ابلاغ شد.

براساس ادعا ایران خودرو خودروهایی کدام ممکن است در لیست فوق وجود ندارند در این سیستم ساخت هر دو این سیستم در دسترس بودن در اردیبهشت ۱۴۰۱ قرار ندارد. همراه خود استناد به این ابلاغیه ساخت هر دو در دسترس بودن تارا خودکار در اردیبهشت ماه امسال متوقف شده است.

در لیست قیمت اردیبهشت ماه مبلغ خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۵ هزار ریال بابت ارزش نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ پلاک نسبت به فروردین ماه اضافه شده است. بعد از همه در صورت اضافه شدن سایر الزامات قانونی توسط مراجع ذیربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ آن به خودروساز مبالغ مذکور به هزینه محصولات ایران خودرو افزوده می تواند.

Share