قیمت پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در روز سه شنبه ۶ آوریل ۱۴۰۱ به بازار روسیه رسید


دسترس در بازار روسیه همین الان تمام پول نقد، ربع را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا پرهزینه است با این حال قیمت نیم پول نقد تغییری نکرده است.

به گزارش دیارمزار، اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد رشت گفتن کرد کدام ممکن است در جاری حاضر پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا همراه خود این قیمت ها دسترس در بازار روسیه به کالا می رسد.

تمام خارپشت های دریایی ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۵ هزار تن است.

توتیای دریایی نیم سانت ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰۰۰۰ تن

ربع پول نقد آزادی ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰۰۰۰ تن تأمین

هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۸ هزار تن است.

اشتراک گذاری