لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در شهر رشت (سه شنبه ۱۳ مرداد)


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (سه شنبه ۱۳ مرداد) آماده تزریق واکسن به مردم است. در این مراکز واکسن های سینوفارم، برکات، پستاکوواک و اسپیکوژن تزریق می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (سه شنبه ۱۳ مرداد) آماده تزریق واکسن به مردم است.

در این مراکز واکسن های سینوفارم، برکات، پستاکوواک و اسپیکوژن تزریق می شود.

به اشتراک بگذارید