لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در شهر رشت (چهارشنبه ۱۴ مرداد)


مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (چهارشنبه ۱۴ مردادماه) آماده تزریق واکسن به مردم می باشد و واکسن های سینوفارم، برکات، پستوکوواک و اسپایکوژن در این مراکز ارائه می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (چهارشنبه ۱۴ مرداد) آماده تزریق واکسن به مردم است.

در این مراکز واکسن های سینوفارم، برکات، پستاکوواک و اسپیکوژن تزریق می شود.

به اشتراک بگذارید