لیست مراکز واکسیناسیون کرونا (سه شنبه ۱۱ مرداد)


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان های رشت و خمام (سه شنبه ۲۰ مرداد) آماده تزریق واکسن به مردم هستند.

در این مراکز واکسن های سینوفارم، برکات، پستاکوواک و اسپیکوژن تزریق می شود.

به اشتراک بگذارید

The post لیست مراکز واکسیناسیون کرونا (سه شنبه ۲۰ مرداد) اولین بار در سایت اطلاع رسانی دیارمیرزا پدیدار شد.