ماجرای ورود آیت الله رودباری امام


شکر خدا، الحمدلله خورشید.

به گزارش دیارمیرزا، در پی ورود امام خمینی (ره) به عراق، تعداد اندکی اجتناب کرده اند علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاب بخش علمیه در نامه ای به بستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان ایرانی، ورود امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال خوب و دنج ایشان را توضیح دادن کردند. نوشتن.

مرحوم آیت الله حاج سید مجتبی رودباری نامه ای به آقای ضیابری نوشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن به تفصیل نحوه ورود امام به عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجف اشرف را خاص کردند.

تصویر فوق مدل خطی ساواک است
این نامه بعدها در کتاب حجت السلام سعید حمید روحانی چاپ شده شد.

قرین به خون آیت الله حاج ضیابری.
افسر تصمیم گیری

پس اجتناب کرده اند عرض سلام، بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی جناب برتر را اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستارم. خدا را شکر کدام ممکن است همه در سلامت مناسب هستیم. نامه مبارک زیارت کرد. چشمان ما را روشن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل ما را شاد می تنبل. امیدوارم خداوند به ما توفیق عنایت فرماید به همان اندازه همراه خود حرکت به اوامر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصایح گرانقدری کدام ممکن است موجب سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت ما تبدیل می شود، در محضر حضرت مولوی (علیه السلام) قرار بگیریم به همان اندازه به معارف اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق نیکوی بیشتری بازو یابیم. لطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت ویژه.

شکر خدا، الحمدلله خورشید.

معظم له را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقا مصطفی روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۱۱ صبح وارد بغداد شدند. ساعت ۱۵:۰۰ آقای مصفا ادعا کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند منزل آیت الله کوهایی همراه خود وی تصمیم گرفته است. نجف در ابتدا نمی توانست این را تضمین تنبل. پس مجدداً برای تایید همراه خود کاظمین تصمیم گرفت، اما در گذشته اجتناب کرده اند اینکه فینال خبر را بگیریم، بلافاصله به کاظمین رفتیم به همان اندازه همراه خود کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرعبدالعزیز نماز بخوانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازرسی، خاص شد کدام ممکن است ابون جبرئیل وارد خلوت شده است. خانه عبدالامیر جمالی. چون ابتدا به اقامتگاه جمالی نزدیک حرم رفتند اما چون جای مناسبی برای اقامت پیدا نکردند اجتناب کرده اند سرپرست تالار خواستند جای بهتری در اختیارشان بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب مسافرخانه او را برای اسکان برد. به هر طریقی اجتناب کرده اند بررسی کردن آنها فوق العاده شاد شدیم. به نجف کدام ممکن است رسیدیم سوال کردن کردیم به همان اندازه ساعت ۱۲ ساعت شب خدمت کنیم. عده ای اجتناب کرده اند متخصصان صندوقدار، مسیرصدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکرات به در کنار تعدادی از نفر صندوقدار به تحقق ایشان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت ۹ بعد اجتناب کرده اند ظهر آیت الله کوی تلفنی همراه خود معظم له صحبت کرد به همان اندازه اجتناب کرده اند وضعیت بهزیستی ایشان جویا شود. اجتناب کرده اند آن ساعت شب به بعد علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید علما اجتناب کرده اند نجف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاهای تولید دیگری به دیدار آیت الله به کاظم آمدند. ما احتمالاً اولین گروه علمایی بودیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند نجف به کاظم رفتیم.

روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه آیت الله حکیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرت کویی فرزندان شخصی را به تصویر اجتناب کرده اند فرزندان شخصی به کاظمین فرستادند. روز پنجشنبه ۱۵ مهرماه، یکی اجتناب کرده اند وزیران عراقی در خدمت آیت الله علی خامنه ای رئیس جمهور عراق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود ایشان به عراق را تبریک ذکر شد. آقای کمینی بعدازظهر پنجشنبه به مدت ۲ روز به در کنار شیخ نصرالله حلحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از تن اجتناب کرده اند علما به سمره مشرف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز جمعه وارد کربلا شد. استقبال خوب و دنج ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمای مقیم کربلا به طور قابل توجهی فرزند مرحوم آیت الله شیرازی آقای سید محمد شیرازی به در کنار شاگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمای ایشان بود. سپس برای نماز نزد مسیب آمدند. پس اجتناب کرده اند دسترسی حرم، نماز جماعت را در وضعیت آقا سید محمد شیرازی اقامه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اقامه نماز به زیارت حضرت عباس(ع) مشرف شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به مدت خوب هفته در کربلا به منزل شخصی رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه قبلی وارد نجف شدند. ۷۴ ماشین های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک به خان ناس سلام می دهند. پسران آقایان دکتر شاهرودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوی اجتناب کرده اند طرف پدر محترمشان نزد خان ناس آمدند.

مطلعین می گویند کدام ممکن است سابقه چنین استقبالی در نجف {وجود ندارد}. حدود ساعت شب جمعه به نجف رسیدند. پس اجتناب کرده اند دسترسی مقدسات، برای اسکان ای رفتند کدام ممکن است برای قدسشان کنار هم قرار دادن شده بود. مشهر شاهرودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوی آن ساعت شب به دیدار آیت الله رفتند. اطلاعات آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیم ها مداوم برای بوسه شگفت انگیز شخصی آواز می خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشعار زیادی برای آن ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب پس اجتناب کرده اند آن ستوده شد.

یکشنبه ساعت شب بعد اجتناب کرده اند اقامه نماز، دکتر آیت الله به زیارت حضرت آمدند. آقای کومنی علاوه بر این در دانشگاه مرحوم آیت‌الله بروجردی دعای خیر کرد کدام ممکن است برای ادغام کردن بحثی بین رهبران ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد اندکی اجتناب کرده اند بزرگان دین بود. روز دوشنبه آیت الله مشرف وزیر وحدت عراق خدمت کرد.

این سر ورود آیت الله کمینی بود. امیدوارم خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت به آن است حضرت موجب احترام تا حد زیادی به اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس یابی ظلم شود. حضرت آیت الله میلانی اجتناب کرده اند مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزیت آقای نجفی کم نمایندگان شخصی را برای خدمت آیت الله کمینی به نجف فرستادند. تلگراف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه های زیادی برای حضرتش کشتی شده است. اجتناب کرده اند جناب برتر خواهش می کنم برای ممکن است تلگرام بفرستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است شبیه به تلگرام را بدست آمده نکنید.
سه شنبه هه جمادی الثانی[۲۷ مهر ۱۳۴۴]
حاج سید مجتبی رودباری

اشتراک گذاری