مانع کنونی برای حضور در نتایج آخرین مذاکرات وین، انتخاب تعمیر تحریم ها است.


انریکه مورا معاون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا کدام ممکن است برای ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود علی باقری مذاکره کننده ارشد کشورمان در تهران به حرکت می برد، دیدار کوتاهی همراه خود خوزه امیرعبدالله وزیر امور خارجه کشورمان داشت.

به گزارش دیرمیرزا، انریکه مورا معاون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا برای ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود علی باقری مذاکره کننده ارشد کشورمان به تهران بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حسنی امیرعبدالله وزیر امور خارجه دیدار کوتاهی داشت.

وی {در این} ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با توجه به وضعیت کنونی تحریم ها در وین بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کرد.

شاهزاده عبدالله {در این} دیدار اجتناب کرده اند امتحان شده های جوزف بورل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انریکه مورا شناخت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین مشارکت شدید داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری را برای بدست آوردن به هماهنگی انجام داده است. مقامات آمریکا باید گام های مشخصی برای رفع این موضوع بردارد.

وی ذکر شد: «عدم انتخاب سیاسی آمریکا برای لغو تحریم‌ها علیه مزیت مالی ایران، معنی ما برای بدست آوردن به پتانسیل مناسب شخصی را همراه خود اشکال مواجه کرده است». انتخاب. “

{در این} دیدار، انریکه مورا، معاون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا گزارشی را حاضر کرد کدام ممکن است در آن وضعیت کنونی مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیرهای آتی تجزیه و تحلیل تبدیل می شود.

اشتراک گذاری