ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت اتحادیه اروپا به هماهنگی رسیده ایم. محتوای متنی خواستن به تقویت بسته شدن دارد


ما جستجو در منصفانه هماهنگی خوشایند، مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن در وین هستیم. هدف ما در وین برداشتن کمتر از پنالتی است.

حسنی امیرعبدالله اظهار داشت: موضوع بردن شناسایی های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی اجتناب کرده اند لیست صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های آمریکا علیه ایران یکی اجتناب کرده اند فینال تحولات ایران است. «منظور ما اشخاص حقیقی خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی است، هلدینگ های عظیم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای عظیم دولتی در بخش اشخاص حقیقی حقوقی موجود است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها درمورد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

تاکید کرد: جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد سپاه پاسداران کدام ممکن است در مفهوم سپاه برای ما ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشروعیت سپاه پاسداران باید جزء لاینفک ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت کشورمان باشد. ما {در این} زمینه همراه خود آمریکایی ها پیام رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل کرده ایم کدام ممکن است باقی مانده است یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است در اصل کار ماست.

«بعد از همه مسئولان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره منصفانه نکته را در وزارت امور خارجه به ما یادآوری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کاری کدام ممکن است برای صلاح ملت اجباری باشد انجام می دهند، مسئولان فرم اجتناب کرده اند خودگذشتگی نماد می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودگذشتگی شخصی را به کمتر از می رسانند.

امیرعبدولیان شکسته نشده داد: اما ما همراه خود ملاحظه به همه امتیازات ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد آمریکایی‌ها آخر متشکل اجتناب کرده اند سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت هستیم. – نمی‌گذاریم طرف آمریکایی به ما بگوید سپاه برای ما راه رفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم ورودی برویم. موضوع سپاه قطعا بخشی اجتناب کرده اند مذاکرات ماست. مناسب مثل امتیازات تولید دیگری، بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها در حال وقوع است.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به آنچه کدام ممکن است بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها که هنوز است، در نظر گرفته شده می کنم اگر آمریکایی ها رویکرد مشخصی داشته باشند، می توان به هماهنگی رسید. اما چه زمانی غیرمنطقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدی به گونه ای حرکت کنیم کدام ممکن است ما را مجبور به رفتن اجتناب کرده اند جاده صورتی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد آن تدریجی، بی شک آمریکا پاسخگو برای شکست مذاکرات {خواهد بود}.

امیر عبداللهی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی اظهار داشت: ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت اتحادیه اروپا بر اوج منصفانه محتوای متنی به هماهنگی رسیده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقاله به خواستن به اصلاح بسته شدن دارد. چین اجتناب کرده اند هماهنگی، مشکل‌های روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه اوکراین حمایت می‌تدریجی – موضع ما در قبال نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه اوکراین فوق العاده مشخص است، اما ما موضع شخصی را در مسکو در در اطراف بعدی خاص کرده‌ایم. ممکن است به لاوروف گفتم اگر به توافقی کف دست پیدا کنیم کدام ممکن است مزیت ما در معرض خطر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی ها صورتی ما رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت کشورمان رعایت شود، کف دست نخواهیم کشید.

وی افزود: همچنان مهم‌ترین دشواری اینجا است کدام ممکن است چگونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه روزی اشخاص حقیقی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی ایران اجتناب کرده اند فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند. شاید باقی مانده است هم این بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین دشواری جاده صورتی بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا باشد. ممکن است شناخته شده به عنوان رئیس امور خارجه، وزیر امور خارجه، دبیرکل گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای بورل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارم آقای باقرین در کل بحث هایشان گاهی در پیام هایمان تعارضاتی می بینم. اکتسابی اجتناب کرده اند آمریکایی ها حداقل خودش را دلیل نداد. ما تحت هیچ شرایطی حاضر نیستیم به دستاوردهای هسته ای بپردازیم تا قاطعانه اختصاص داده شده باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی ما به سطح ای مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن برسد. کودکان فرد مبتلا پروانه های ایرانی درگیر مشکلات از حداکثر ناشی اجتناب کرده اند تحریم های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب هستند. اگر می‌خواهید اولویت‌های شخصی را با توجه به پیشرفت هسته‌ای برطرف کنید، به اولویت‌های ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبش غرب معامله با کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یک است منفعت متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه کار با هم مشترک است.

ماه قبلی همزمان همراه خود کنوانسیون امنیتی مونیخ، وضعیت کنونی یمن را همراه خود دبیرکل گروه ملل متحد {در میان} گذاشتم. ممکن است وضعیت انسانی را به آقای گوترش گفتم. در یمن زشت است. سال‌های تمدید شده اشغال یمن غیرقابل قبول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان دبیرکل گروه ملل، چه خوشایند است کدام ممکن است شما همراه خود مشارکت، برای نوک دادن به محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن دردسرساز امتحان شده می‌کنید.

به خاطر داشته باشید، سعودی ها {در این} مورد سوالات زیادی داشتند. جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است است کدام ممکن است اجتناب کرده اند پیوندهای غیر سکولار شخصی برای نوک دادن به نبرد شخصی استفاده کنیم. ما حتی منصفانه هر دو ۲ بار همراه خود مراجعه به همراه خود برخی اجتناب کرده اند کشورهای جهان در کل کارزار دیپلماتیک شخصی امتحان شده کرده ایم. سرانجام طرف سعودی در مقابل مذاکره برای راه رفع، در میدان نبرد جستجو در راه رفع بود. .

“ممکن است معتقدم عربستان باید مسیر شخصی را تنظیم دهد. سعودی ها می دانند کدام ممکن است مخالفان یمن بدتر کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش خواهند کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم آن یک است هشدار انتقادی به سعودی ها است. ما همراه خود بدتر کردن خصومت ها در جهان موافق نیستیم. ما معتقدیم کدام ممکن است سلاح های مورد استفاده دشمنان جهان تنها به نفع دشمنان جهان اسلام {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نبرد شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

وزیر امور خارجه در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردهای مالی، تحریم ها باید {بی طرف} باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید منتظر مذاکرات وین باشیم. ما ۲ اصل کار ویژه در وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقامات رایس برای افزایش وضعیت مالی ملت داریم. گام اول، هدف اصلی بر بهبود مالی ایمن در ملت همراه خود مورد توجه قرار گرفت به قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکارهای خانه است کدام ممکن است در قالب این سیستم ریزی مالی توسط تمامی وزارتخانه های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات مرتبط در جاری پیگیری است. {محدودیت ها} باید بی تأثیر باشند.

وی افزود: ما نباید منتظر مذاکرات وین باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اقتصاد ملت را به نتایج آن مرتبط کنیم. ضمن اینکه در بخش دیپلماسی به اصل کار مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام ملاحظه انتقادی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات وین برای تعمیر تحریم ها شکسته نشده داشته است.

امیرعبدولیان همراه خود ردیابی به فرارسیدن سال جدید، اظهار داشت: مطالبی کدام ممکن است مقام معظم مدیریت برای سال ۱۴۰۱ مطرح کردند در دیپلماسی روزهای بلند مدت ما را از نزدیک درگیر کرده است. معاون فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان را در وزارت امور خارجه منصوب می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پتانسیل بالای کودکان {در این} زمینه دسترس در بازار در سراسر جهان استفاده خواهیم کرد.

اشتراک گذاری