ما هنوز در مرحله نهایی کردن متن توافق نیستیم


یک مقام وزارت امور خارجه گفت: با توجه به ادامه بحث در مورد برخی موضوعات مهم، هنوز در مرحله ای نیستیم که بتوانیم درباره نهایی شدن متن صحبت کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، یک مقام وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره ادعای وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه متن نهایی توافقنامه تا ساعاتی دیگر در وین تنظیم می شود. : با ادامه بحث در مورد بسیاری از موضوعات مهم، مابقی به مرحله ای نرسیده ایم که بتوانیم درباره نهایی بودن متن صحبت کنیم.

به گزارش ایسنا، این مقام وزارت امور خارجه افزود: تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران نظرات سازنده خود را با هدف پیشبرد مذاکرات به طرف مقابل ارائه کرد و نتیجه مذاکرات بستگی به اراده دارد. . از سوی دیگر تصمیمات سیاسی لازم اتخاذ شود. از سوی دیگر همچنان معتقدیم در صورت اتخاذ تصمیمات مناسب می توان به سرعت مذاکرات را به نتیجه رساند اما هنوز در این مرحله نیستیم.

به اشتراک بگذارید