مجرمان ارتباط با شبکه های دشمن اشرام متهم ۵۱ و ۱۹ ساله را دستگیر کردند و به مراجع قضایی معرفی شدند.


سرهنگ امیر وهاب زاده فرمانده انتظامی صومعه سرا از شناسایی و دستگیری مجرمان ارتباط با شبکه مند از طریق فضای مجازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرسا، فرمانده انتظامی صومعه سرا اعلام کرد: مجرمان ارتباط با شبکه های معانت از طریق فضای مجازی در این شهرستان در حال شناسایی و دستگیری هستند.

سرهنگ امیر وهاب زاده با اعلام این خبر گفت: پس از اغتشاشات و اغتشاشات آبان ماه سال جاری در شهرستان صومعه سرا، مجرمان احضار شده ردیابی و دستگیر و ارتباط با شبکه های دشمن در دستور کار ویژه ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی با بهره گیری از ماموران اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، ۲ نفر از عاملان اصلی ارتباط با شبکه های متخاصم و بیگانه را که در ارتباط با تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی فعالیت های گسترده ای انجام داده اند، دستگیر کردند. عملیات غافلگیرانه مقامات قضایی این افراد را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وهاب زاده با بیان اینکه دستگیرشدگان در تحقیقات تکمیلی پلیس به ارتباط خود با شبکه مند و بگونه اعتراف کردند، گفت: متهمان ۵۱ و ۱۹ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا در پایان گفت: پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه و طبق قانون برخورد خواهد کرد.

به اشتراک بگذارید