محمدباقر بشردانش سرپرست معاونت ارائه دهندگان شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست شهرداری رشت شد


شهردار رشت طی حکمی محمدباقر بشردانش را همراه خود محافظت سمت بعنوان سرپرست معاونت ارائه دهندگان شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست شهرداری رشت منصوب کرد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، همراه خود تصمیم سید امیر حسین علوی شهردار رشت در لحظه سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ مراسم معارفه محمدباقر بشردانش شناخته شده به عنوان سرپرست معاونت ارائه دهندگان شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست شهرداری رشت همراه خود حضور سید امیر حسین علوی شهردار رشت، معاونین، رئیس حراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مدیران شهرداری رشت برگزار شد.

شهردار رشت در تصمیم انتصاب شخصی برای این سرپرست جدید اظهار امیدواری کرده است کدام ممکن است همراه خود اتکال به خداوند یکتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند منویات مقام معظم مدیریت (مدظله العالی) همراه خود رعایت صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلاح شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری اجتناب کرده اند کلیه قابلیت‌های فعلی، در خصوص پیشبرد نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مأموریت‌های سازمانی در راستای رئوس مطالب وظایف مصوب سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروز باشند.

گفتنی است، پیش اجتناب کرده اند این محمدرضا شیرزاد معاونت ارائه دهندگان شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست شهرداری رشت را بر عهده داشت.

 

Share