مذاکرات فدراسیون فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارلوس کیروش لغو شد


با توجه به گروه بعدی کوروش گمانه زنی های زیادی وجود داشت. به گزارش مکان قطری الکوره به نقل اجتناب کرده اند منبعی در فدراسیون فوتبال مصر، کیروس اجتناب کرده اند ایران، عراق، استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس پیشنهادهای مناسب اکتسابی کرده است کدام ممکن است عملکرد مهمی در آزادی این شرکت کننده مصری داشته اند. گروه

فدراسیون فوتبال مصر (EFF) گفتن کرد کدام ممکن است در پی ناکامی خدمه سراسری مصر در صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، همراه خود فدراسیون فوتبال مصر (EFF) قرارداد امضا کرده است.

پس اجتناب کرده اند این خبر گمانه زنی های زیادی با توجه به خدمه بعدی کوروش مطرح شده است. به گزارش مکان قطری الکوره به نقل اجتناب کرده اند منبعی در فدراسیون فوتبال مصر، کیروس اجتناب کرده اند ایران، عراق، استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس پیشنهادهای مناسب اکتسابی کرده است کدام ممکن است عملکرد مهمی در آزادی این شرکت کننده مصری داشته اند. گروه

محمد جماعت، سرپرست رسانه ای خدمه سراسری فوتبال ایران {در این} باره ذکر شد: «این موضوع نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتباه است. او برخلاف مطلبی کدام ممکن است در رسانه های خارجی آشکار شد، در توییتر شخصی نوشت کدام ممکن است حسن کامرانفر، دبیرکل فدراسیون فوتبال هرگونه اتهامی را کدام ممکن است علیه کارلوس کیروس مطرح شده است، تکذیب کرده است.

کوروش اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۱ به همان اندازه ۲۰۱۹ هدایت خدمه سراسری فوتبال ایران را برعهده داشت.

اشتراک گذاری