مردم باید از اقدامات دولت برای توجه ویژه به آبرسانی روستایی آگاه باشند


مصطفی یارمحمدی با تاکید بر اینکه فعالیت های آبرسانی روستایی نیازمند ابلاغ مستمر است، تصریح کرد: عزم جدی دولت برای فقرزدایی است و طرح آبرسانی روستایی نیاز اصلی مردم است و مردم باید نسبت به این اقدامات آگاه باشند. در این راستا اتخاذ شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مصطفی یارمحمدی معاون منابع انسانی کشور و پشتیبانی آبفا با حضور در گیلان آبفا ضمن بررسی عملکرد بخشهای مختلف این شرکت از پروژه های آبرسانی این شرکت در بخشهای مختلف بازدید کرد. روستاها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان در بازدید معاون منابع انسانی آبفای وزیر نیرو از پروژه های آبرسانی روستاهای گیلان گفت: این طرح ها در ۷۱۱ روستای گیلان در حال اجراست. مبلغ اعتبار ۱۸۲۷ میلیارد تومان.

آجی بوسای معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بازدید از مجتمع آبرسانی با بیان اینکه آبرسانی گیلان یکی از جبهه های عملیاتی در اجرای طرح های فقرزدایی است گفت: دولت به صورت جداگانه پرداخت می کند. به بخش آبفای روستایی توجه شده و منابع مالی لازم پیش بینی و تامین شده است.

مصطفی یارمحمدی با تاکید بر اینکه فعالیت های آبرسانی روستایی نیازمند ابلاغ مستمر است، تصریح کرد: عزم جدی دولت برای فقرزدایی است و طرح آبرسانی روستایی نیاز اصلی مردم است و مردم باید نسبت به این اقدامات آگاه باشند. در این راستا اتخاذ شده است.

سپس ماسیار علیپور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان با تشریح محدوده پروژه های رفع کمبود در گیلان گفت: هزار و ۶۲۷ کیلومتر لوله گذاری، احداث و ساخت ۷۴ مخزن به حجم ۲۵ هزار و ۱۷۰ مترمکعب. . ۷۱ ایستگاه پمپاژ، ۳۱ حلقه حلقه چاه و ۱۱ بهسازی چشمه در ۱۲ شهرستان استان گیلان در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آبفای آجی گیلان درباره فعالیت های عملیاتی مجتمع آبرسانی گفت: این مجتمع مربوط به جبهه کار در مناطق رشت و انزلی است که منبع تامین آب مشترکین این منطقه در بلندمدت از شوخبیجار می باشد. خط انتقال لشتنشا و منابع آب محلی موجود تا پایان خط، مخزن زمینی بتنی ۲۵۰ مترمکعبی و مخزن هوایی ۵۰ مترمکعبی و سایر تاسیسات جانبی نیز احداث و انتقال خواهد یافت.

علیپور طول خطوط انتقال و شبکه توزیع این پروژه را ۳۶ کیلومتر با قطرهای ۶۳ تا ۲۵۰ میلی متر اعلام کرد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها در ۱۲ شهرستان استان افزود: با همکاری نهادهای ذیربط در اخذ مجوزهای لازم امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد بهره برداری از این پروژه ها باشیم. هر چه بیشتر فقر را از استان سرسبز گیلان دور کنید.»

به اشتراک بگذارید