مردم پس از آتش زدن بانک کشاورزی و پایگاه دفاعی بسیج در سیباکنار در نقاط مختلف شهر تجمع کردند


اغتشاش گران شب گذشته در چند نقطه شهرستان ماسال تجمع کردند و شعارهای ضد آیینی سر دادند. این اغتشاشگران با پرتاب مواد اشتعال زا یک غرفه در میدانی در شهر مازل را به آتش کشیدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا خبرگزاری زد و سیما نوشت:

اغتشاش گران شب گذشته در چند نقطه شهرستان ماسال تجمع کردند و شعارهای ضد آیینی سر دادند.

این اغتشاشگران با پرتاب مواد اشتعال زا یک غرفه در میدانی در شهر مازل را به آتش کشیدند.

اغتشاش گران شب گذشته سالن محل نگهداری صندلی ها در مجاورت گلسار شهدای ماسال را نیز تخریب کردند.

همچنین اغتشاش گران شب گذشته یک بانک، یک پایگاه پدافندی بسیج و یک واحد صنفی را در صابکنار رشت به آتش کشیدند.

شب گذشته ضاربان ناشناس بانک کشاورزی سیباکنار و یکی از پایگاه های مقاومت بسیج این منطقه را به آتش کشیدند و به آتش کشیدند.

شب گذشته مردم با پرتاب کوکتل مولوتف یک مغازه موبایل فروشی در سیبکنار شهرستان راش را به آتش کشیدند.

به اشتراک بگذارید