مردی در قطار متروی نیویورک به زن تجاوز کرد


به گفته پلیس، مردی صبح چهارشنبه در قطار متروی منهتن پایین به یک زن ۲۱ ساله تجاوز کرد.

به گفته پلیس، بیمار در قطار E به سمت شمال که حدود ساعت ۱۰:۲۰ صبح به ایستگاه خیابان کانال نزدیک می شد، به طور تصادفی به قربانی حمله کرد.

پلیس گفت که او ابتدا دستش را زیر شلوارش گذاشت و زن به سرعت از روی صندلی بلند شد تا از مظنون فرار کند.

به گفته پلیس، اما خزش او را گرفت و قبل از اینکه بخواهد به او تجاوز کند، او را به گوشه واگن قطار هل داد.

مرد وارد ایستگاه مترو می شود
پلیس همچنان در جستجوی مردی است که صبح چهارشنبه در قطار E قصد تجاوز به زن ۲۱ ساله ای را داشت.

پلیس گفت که مشخص نیست این زن با مهاجم خود مبارزه کرده است یا خیر، اما او در نهایت از قطار در ایستگاه خیابان کانال فرار کرد.

او هنوز در اواخر روز چهارشنبه آزاد بود.

این زن در محل تحت مداوا قرار گرفت.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر