مرد ۱۰ ساله در خواستار جسد در رودخانه پرنده شاندرمن غرق شد


به گزارش دیارمزار، رئیس اورژانس ناحیه سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالش اظهار داشت: عصر همین الان خوب مرد ۱۰ ساله در چهارراهی غرق شد.

گلمرضا عاشوری افزود: جستجو برای مکان یابی جسد این مرد شکسته نشده دارد.

اشتراک گذاری

The post غرق شدن کودک ۱۰ ساله در رودخانه پرنده شاندرمن | عملیات جستجو برای مکان یابی جسد اولین بار در پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمزار پدیدار شد.