مسکن خبرنگاران یکی از اولویت های ارشاد راه اندازی نظام صنفی رسانه ای است


ثقاتی گفت: بسیج رسانه بهترین حلقه پیوند رسانه با فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سپاه همواره در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولت را یاری کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان در دیدار با اعضای زن بسیج رسانه گیلان در گفتگو با مدیرکل ارشاد فرهنگی و اسلامی استان، دشمن را برشمرد. تلاش برای استفاده از تمام ابزارهای رسانه ای. وی همچنین قدرت تضعیف منافع نظام را بیان کرد: در این راستا نقش رسانه ها بسیار سنگین است و خبرنگاران نقش مهمی در ایجاد آگاهی در بین جامعه و تبیین مزایای نظام دارند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان گفت: تبیین جهاد جدی ترین نیاز مقام معظم رهبری است و خبرنگاران در این زمینه وظیفه سنگینی دارند.

پارسا افزود: با پیگیری جدی رسانه ها رتبه بندی معلمان پس از سال ها به نتیجه مناسبی رسیده است و امیدواریم در حوزه رسانه نیز همین اتفاق بیفتد و شاهد اجرای طرح باشیم. رتبه بندی خبرنگاران، زیرا این مشکل می تواند بسیاری از مشکلات این حرفه را حل کند.

وی یادآور شد: در این راستا جلساتی با نمایندگان گیلان شورای اسلامی برگزار شده است.

پارسا در ادامه با اشاره به مشکل قدیمی و همیشگی اصحاب رسانه، بیمه خبرنگاران خاطرنشان کرد: تفکیک بیمه خبرنگاران از سایر اعضای صندوق اعتباری هنر، حلقه کور بیمه را برای اصحاب رسانه باز می کند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان تشکیل نظام صنفی رسانه را یکی از اقدامات مناسب برای ساماندهی خبرنگاران عنوان کرد.

فرهنگ یک مقوله فرا سازمانی است

بسیج رسانه بهترین حلقه ارتباط رسانه ها با ارشاد اسلامی است و این پیوند باید تقویت شود، گفت: سپاه همواره در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به دولت کمک کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه فرهنگ یک مقوله فرا سازمانی است، گفت: تنها از یک سازمان نمی توان انتظار داشت که در رابطه با فرهنگ خدمت کند، همه دستگاه ها باید خود را متولی فرهنگی بدانند و رهنمود اسلامی را اتخاذ کنند.

سقطی با بیان اینکه دامنه مطالبات خبرنگاران بسیار زیاد و گسترده و به حق است، تصریح کرد: برگزاری مکرر اینگونه جلسات، احصای مطالبات خبرنگاران و پیگیری آنها به رفع تدریجی مشکلات خبرنگاران استان گیلان کمک می کند. این مشکلات با نوشتن نامه و یادآوری حل می شود.

وی با بیان اینکه تامین مسکن خبرنگاران از اولویت های ارشاد است تصریح کرد: تا حصول نتیجه به بسیج خبرنگاران در رسانه گیلان ادامه خواهد داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات با ارتباط و هماهنگی حل می شود، بیان کرد: برای رفع مشکلات اتحادیه خبرنگاران از مدیران کل کمک می گیریم.
تسختی عدم ارتباط مدیران با خبرنگاران را نقص بزرگ دانست و خاطرنشان کرد: بی مسئولیتی و انتقاد برخی مدیران، نقد حقوق رسانه است.

ثقاتی با بیان آماری از تعداد رسانه های مکتوب و مجازی گیلان گفت: موفقیت خبرنگاران در رسانه های ملی و محلی نشان از درک و شایستگی بالای رسانه گیلان دارد.
وی با تاکید بر آموزش خبرنگاران و اصحاب رسانه افزود: خبرنگاران و اصحاب رسانه گیلان باید برای حرفه ای شدن بیشتر تلاش کنند.

ثقتی با اشاره به ساماندهی و اجرای عدالت در حوزه آگهی های قابل درج در روزنامه ها گفت: این سامانه باید به نفع رسانه ها و خبرنگاران فعال استان گیلان که یکی از مطالبات اصلی است ایجاد شود. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.

وی با بیان اینکه لازم و ضروری است اصحاب رسانه و خبرنگاران در تولید محتوا حرفه ای شوند خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات ویژه به خبرنگاران نیز شرایطی است که تلاش می کنیم در آن حوزه گام برداریم. خوب شکل گرفته

ثقاتی درباره لغو کنسرت در سالگرد زلزله سی و یکم خرداد گفت: مطالبه اصحاب رسانه و مردم رودبار در خصوص لغو کنسرت سی و یکم خرداد درست بود.

وی با بیان اینکه طبق بررسی های من سال هاست که مجوز کنسرت در گیلان زیاد بوده و هیچکس حرفی نزده است، گفت: این اعتراض به کنسرت ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ نشان دهنده توقع مردم از دولت فعلی است. و دولت سیزدهم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه متون انتقادی به پیشبرد فعالیت های ارشادی کمک می کند، گفت: خبرنگاران چشم بصیر و ناظر مدیران و نهادها هستند.

به اشتراک بگذارید