مهدی طائب: حضرت امام (ره) اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا متوجه بودند کدام ممکن است رسانه توسط دست دشمن است


حجت الاسلام مهدی طائب درک بخش همراه خود ردیابی به اینکه ما نباید موضوع صهیونیسم را همراه خود مؤلفه‌های غرب تجزیه و تحلیل کنیم، اظهار کرد: {در این} صورت به محبوبیت واقع نمی‌رسیم یعنی نمی‌شود کدام ممکن است همراه خود دیدگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایدئولوژی غرب به این موضوع ظاهر شد کرد، آنها گفتند فلسطین خانه ماست با این حال خواه یا نه گفتند حدود فلسطین کجاست؟ ۹

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند ایلنا، حجت الاسلام مهدی طائب همراه خود ردیابی به اینکه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اسرائیل دیده‌بانی قلمرو نیست، اما علاوه بر این فتح جهان است، اظهار داشت: ۹ بحث نیل به همان اندازه فرات مطرح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ دیده‌بانی قلمرو، اما علاوه بر این هدف آنها فتح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیطره بر کل دنیاست.

حجت‌الاسلام «مهدی طائب» در این سیستم «با بیرون توقف» همراه خود ردیابی به اینکه ما نباید موضوع صهیونیسم را همراه خود مؤلفه‌های غرب تجزیه و تحلیل کنیم، اظهار کرد: {در این} صورت به محبوبیت واقع نمی‌رسیم یعنی نمی‌شود کدام ممکن است همراه خود دیدگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایدئولوژی غرب به این موضوع ظاهر شد کرد، آنها گفتند فلسطین خانه ماست با این حال خواه یا نه گفتند حدود فلسطین کجاست؟ ۹، در باب مذاکرات خیلی بر مقام معظم مدیریت فشار آوردند کدام ممکن است بروید مذاکره کنید، حضرت آقا فرمودند اینها حد یقف‌شان را به ما بگویند اگر وارد مذاکره شدیم بگویند مکان هستند، ما شبیه به جا بایستیم، با این حال اینها هیچ حدی قائل نیستند.

وی در یکپارچه عنوان کرد: ما باید بدانیم درخواست شده است اینها کجاست؟ بحث اینها دیده‌بانی قلمرو نیست مطمئنا فتح قلمرو است، ۹ بحث نیل به همان اندازه فرات است، ۹ دیده‌بانی است، اما علاوه بر این فتح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیطره بر کل دنیاست به مبدئیت این سطح، حکومت‌های تحت سلطه بر انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا صهیونیسم را به وجود آوردند هر دو اینکه صهیونیسم اینها را اداره می‌کنند؟ چون اگر پایه را بخشکانید ضرر رفع شده با این حال به همان اندازه وقتی کدام ممکن است دلیل برای موجود است، اجتناب کرده اند بین برداشتن معلول فایده ندارد، پس دستور مطلب اینجا است کدام ممکن است هولوکاست منصفانه دروغی بود کدام ممکن است آن را پرورش دادند برای رسیدن به حداقل یک هدفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان خودش به آن است هدف رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن این بود کدام ممکن است در گذشته تاریخی خاص فلسطین بشود اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه نمی‌گذارند کسی به این موضوع ورود پیدا تنبل به {این دلیل است} کدام ممکن است اگر انگشت بخورد بقایشان هم اجتناب کرده اند بین می‌رود.

این درک دانشکده در {پاسخ به} این سؤال کدام ممکن است «چرا برخلاف خواست ملت‌های قلمرو حکومت‌ها {به سمت} سازش همراه خود این رژیم رفتند» اظهار کرد: ۲ توانمندی در جریان صهیونیسم موجود است کدام ممکن است برگرفته اجتناب کرده اند ذات شیطانی آنهاست، صهیونیسم شاگرد اول شیطان است، آنها هراس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس تحمیل کردند کدام ممکن است اگر ما نباشیم ممکن است اجتناب کرده اند بین خواهید سر خورد، ما منصفانه تحمیل در نظر گرفته شده داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه اتصال عملیاتی، خوشایند همه قبول دارند کدام ممکن است جریان اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت در دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه‌های خیلی اجتناب کرده اند امور توسط دست جریان صهیونیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یهود است، پس این مفهوم اول کدام ممکن است آنها حکومت‌ها را اجتناب کرده اند فقر می‌ترسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اتصال عملیاتی می‌زنند.

طائب علاوه بر این دلیل داد: ناخلف بودن رژیم صهیونیست لااقل بر مسلمانان کدام ممکن است معلوم است، شاید برای غربی‌ها مشکلی نداشته باشد با این حال مسلمانان زیر بار این مفهوم نمی‌الگو کدام ممکن است سطح‌ای کدام ممکن است درمورد به مسلمانان است را اشغال کنند، با این حال جلب توجه اینجاست کدام ممکن است همراه خود اینکه مردمان مسلمان این را می‌دانند با این حال حاکمیت‌ها انگشت آشتی {به سمت} این رژیم دراز می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یک است تناقض است. همین جا باید منصفانه علامت سؤال بگذارید کدام ممکن است خواه یا نه این آقایان مسلمانند هر دو می‌توانند نفوذی آنها باشند.

وی در {پاسخ به} این سؤال کدام ممکن است خواه یا نه ما ظرفیت مقابله همراه خود صهیونیسم را داریم هر دو ۹، اظهار داشت: ممکن است اگر بخواهی منصفانه ساختمانی را بی رنگ کنید اگر در تخریب قواعد را رعایت نکنید تخریب می‌شود با این حال خسارت آن خیلی بالا می‌رود، با این حال اگر روی قاعده آن را پائین بیاورید هم ضرر را رفع کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم خسارت به بار نیاوردید، رژیم صهیونیستی منصفانه غده سرطانی است کدام ممکن است  پایه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید جراحی شود، با این حال این جراحی باید روی قاعده باشد، با این حال صهیونیسم‌ منصفانه خطا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهرگ خودش را آرم داد، شاهرگ آنها در قدس است، اگر این شاهرگ را بزنید همه اجتناب کرده اند بین می‌الگو، اگر این موضوع خوشایند مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هنگام حرکت شود همراه خود خسارت کم این رژیم اجتناب کرده اند بین خواهد سر خورد، چون این رژیم سطح نقطه ضعف‌های متنوع دارد.

این درک بخش در {پاسخ به} این سؤال کدام ممکن است مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت روز قدس در چیست، بازگشت به شد: حضرت امام(ره) اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا متوجه مفهوم بودند کدام ممکن است رسانه توسط دست دشمن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باید کاری کنم کدام ممکن است رسانه در کنار ممکن است شود لذا روز قدس را جهانی گفتن کردند کدام ممکن است در شبیه به سال‌های اول منصفانه جریان خبری شد کدام ممکن است اگر بخواهید دنیا را اجتناب کرده اند این غده سرطانی نجات دهید راه اولش اینجا است کدام ممکن است دنیا بفهمد فرد مبتلا است، دنیا باید بفهمد کدام ممکن است رژیم صهیونیستی چه سلطه‌ای در دنیا تحمیل کرده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این درک همراه خود روز قدس تخلیه پیدا کرد.

طائب در {پاسخ به} این سؤال کدام ممکن است اساسا نسبت جمهوری اسلامی همراه خود اسرائیل چیست، خواه یا نه ما همراه خود آنها ضرر داریم هر دو آنها همراه خود ما ضرر دارند؟ ما آغاز‌کننده این نبرد هستیم هر دو صهیونیست‌ها، اظهار کرد: وقتی انقلاب شد حق ما بود کدام ممکن است بگوئیم می‌خواهیم همراه خود کدام ملت ارتباط داشته باشیم هر دو نداشته باشیم، ما هم گفتن کردیم کدام ممکن است قدس برای فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها حق دارند، وقتی این کار را کردیم اسرائیل به ما اعلان نبرد داد، به آمریکا اظهار داشت اینها را تحریم کن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به اول به تحریک اسرائیل آمریکا پول‌ها را بلوکه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه خریداری شده را به ایران نداد.

وی در نهایت تصریح کرد: وقتی اسرائیل به لبنان حرکت کرد، لبنان توان مقابله نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ما کمک خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما رفتیم کمک کردیم، ۹ برای زدن اسرائیل اما علاوه بر این برای بازپس‌گیری خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین‌شان، خوشایند همه می‌دانند کدام ممکن است جریان حزب‌الله همراه خود ایران هماهنگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون منصفانه مورد هم تدریجی نشده کدام ممکن است ابتدا حزب‌الله اسرائیل را زده باشد، یعنی در همه زمان ها او زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان پاسخ این است داده، اگر لبنان را نمی‌گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را تحریم نمی‌کردند ما به هیچ وجه اقدام عملیاتی برعلیه آنها نداشتیم، اقدام روشنگرانه چرا با این حال عملیاتی ۹، در همه زمان ها به ما حمله شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما حمله نیروی دریایی به کشوری نکردیم.

Share