مهرشاد پورفخریان: به شهرداری که به آن رای می‌دهید فرصت بدهید نمی‌توانید همیشه استیضاح کنید.


یکی از اعضای سابق شورای اسلامی شهر رشت همچنین با اشاره به استیضاح شهردار رشت خاطرنشان کرد: شما به شهردار فرصت می دهید و به او متعهد می شوید. نمی توان مدام به شهردار رای داد و او را استیضاح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در آستانه جلسه استیضاح سید امیرحسین علوی شهردار رشت، وی چندی پیش با مهرشاد پورفخریان که سابقه حضور در سومین دوره شورای اسلامی شهر رشت را در کارنامه دارد گفت و گو کرده است.

یکی از اعضای سابق شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه متاسفانه شوراها درگیر زندگی روزمره هستند، تصریح کرد: در این سال ها سند راهبردی عملیاتی مبتنی بر چشم انداز واقعی تدوین نشده و پروژه هایی بر اساس رویا ارائه می شود.

مهرشاد پورفخاریان با تاکید بر اینکه اولویت های شهر رشت باید بر اساس یک سند راهبردی مشخص شود، تصریح کرد: متاسفانه در صورت نبود چنین سندی شاهد زجر کشیدن شوراها به ویژه شورای ششم در زندگی روزمره هستیم.

عضو شورای سوم شهر رشت با اشاره به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در گذشته نه تنها جزو افتخارات مدیریت شهری بود بلکه یک وظیفه سازمانی بود، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، افزایش هزینه های جاری و عمرانی با کاهش نسبت بین درآمد و هزینه های شهرداری، آنها مجبور شدند عملاً تمام پروژه های شاخص را رها کنند.

پورفخاریان با بیان اینکه تدوین سند راهبردی سه تا پنج ساله با رویکرد اقتصادی و درآمدی ضروری است، بیان کرد: باید راه های افزایش درآمد پایدار را برای دستیابی به توسعه پایدار شهری به طور جدی دنبال کنیم تا شاهد تحول شهر باشیم. رشت.

یکی از اعضای سابق شورای اسلامی شهر رشت در پایان با اشاره به استیضاح شهردار رشت خاطرنشان کرد: شما به شهردار فرصت می دهید، متعهد باشید. نمی توان مدام به شهردار رای داد و او را استیضاح کرد. در زمان انتخاب شهردار، اعضای شورا باید نظرات خود را اعلام کنند و پس از انتخابات، سعی کنند شهردار منتخب را تا آخر حفظ کنند. به شهرداری که در زمان عضویت در شورا به آن رای دادم نیز متعهد بودم. متاسفانه این اتفاق نمی افتد.

اشتراک گذاری