مهر بخش دندانپزشکی یک کلینیک دولتی در بلوار گلیپور، راشتراپاتی بهوان


معاون علوم پزشکی دانشگاه گیلین از تعطیلی بخش دندانپزشکی یک کلینیک دولتی در شهرستان رشوط به دلیل استفاده از دندانپزشکان غیرمجاز خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیورمیرزا، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلن، دکتر. حیدرعلی بالو گفت: بخش دندانپزشکی یک کلینیک دولتی واقع در بلوار گلی پور استان به دلیل کار دندانپزشکان بدون مجوز پزشک تعطیل شد. یا مجوز اداری در شهرهای دیگر.

وی با بیان اینکه دندانپزشکان این مرکز با وجود تذکرات مکرر بازرسان نظارت پزشکی دانشگاه در بازدید از این مرکز به کار خود ادامه دادند گفت: پرونده تخلفات این مرکز به مراجع قضایی تحویل داده شد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت:

اشتراک گذاری