مورا امروز ایده هایی را مطرح کرده است که نیاز به بررسی کامل دارند


یک مقام وزارت امور خارجه گفت: در این مذاکرات مواضع خود را با طرف های مقابل در میان گذاشتیم و در برخی مسائل پیشرفت نسبی داشتیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه درباره مذاکرات وین گفت: ۴ دور بحث فشرده درباره برخی از موضوعات باقی مانده برای اطمینان از برآورده شدن ملاحظات و نگرانی های کشورمان انجام شد. ” در این گفتگوها مواضع خود را با طرف های مقابل در میان گذاشتیم و در برخی مسائل پیشرفت نسبی داشتیم.

وی افزود: با توجه به بحث هایی که در سه روز گذشته صورت گرفت، انریکه مورا در مورد برخی از مسائل باقی مانده نظراتی را به طرفین ارائه کرد.

یک مقام ارشد در وزارت امور خارجه گفت: به محض دریافت این نظرات، پاسخ و ملاحظات اولیه خود را به آنها ابلاغ کردیم، اما طبیعتاً این موضوعات نیازمند بررسی دقیق است و نظرات و ملاحظات تکمیلی خود را اعلام خواهیم کرد. هماهنگ کننده و سایر احزاب..

وی افزود: بدون شک اصل اساسی ما حفظ حقوق و منافع مردم ایران است. درک این حقوق و ارائه مزایا، اجرای پایدار تعهدات طرف مقابل و جلوگیری از تکرار رفتار غیرقانونی آمریکا از دغدغه های جدی تیم مذاکره کننده است.

به اشتراک بگذارید