موقعیت یابی نزدیک به شورای برتر ایمنی سراسری: تکذیب بازجویی اسرائیل اجتناب کرده اند عضو سپاه قدس


نورنیوز نوشت: «بی‌بی‌سی فارسی» ساعاتی پیش در مطلبی همراه خود عنوان «گزارشی اجتناب کرده اند منصفانه قالب ترور؛ موساد مسئله نیروی قدس را در ناخوشایند ایران بازجویی کرده است» به نقل اجتناب کرده اند دارایی ها صهیونیستی مدعیِ بازداشت منصفانه عضو نیروی قدس سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازجویی او توسط عناصر موساد در موجود در ناخوشایند ایران شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، موقعیت یابی خبری نزدیک به شورای برتر ایمنی سراسری (نورنیوز) خبر بازجویی اسرائیل اجتناب کرده اند عضو نیروی قدس سپاه در ایران را تکذیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را «داستان‌سرایی صهیونیست‌ها همراه خود چاشنی فرافکنی» توضیح دادن کرد.

نورنیوز {در این} باره نوشت: «تلاشی ناشیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مستند برای تحمیل انحراف در اذهان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش فشارهای خانه علیه مقامات مجعول صهیونیستی است».

نورنیوز اضافه کرد: «بی‌بی‌سی فارسی» ساعاتی پیش در مطلبی همراه خود عنوان «گزارشی اجتناب کرده اند منصفانه قالب ترور؛ موساد مسئله نیروی قدس را در ناخوشایند ایران بازجویی کرده است» به نقل اجتناب کرده اند دارایی ها صهیونیستی مدعیِ بازداشت منصفانه عضو نیروی قدس سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازجویی او توسط عناصر موساد در موجود در ناخوشایند ایران شد.

{در این} گزارش اعلام کردن شده کدام ممکن است سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی شخص خاص را در «موجود در ناخوشایند ایران» بازجویی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او اعتراف گرفته کدام ممکن است اصل ترور منصفانه اسرائیلی در ترکیه، منصفانه آمریکایی در آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه روزنامه‌نگار در فرانسه را اجتناب کرده اند نیروی قدس داشته است.

{در این} گزارش تصویر شخص خاص بی نام در کنار همراه خود صدایی تایید نشده آشکار شده کدام ممکن است می‌گوید اصل داشته سه عملیات ترور برای جمهوری اسلامی انجام دهد.

نورنیوز یکپارچه داد: «این جوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ‌پردازی ناشیانه کدام ممکن است همراه خود صحنه‌گردانی بی‌بی‌سی فارسی رقم خورده در حالی است کدام ممکن است رژیم صهیونیستی طی هفته قبلی به طور قابل توجهی روزهای پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند روز جهانی قدس زیر فشار از حداکثر ایده ها نهایی جهان در خصوص جنایت علیه فلسطینیان قرار گرفته است».

Share