نابودی صهیون تسریع خواهد بود. ما در میانه میدان نبرد هستیم


سردار اسماعیل قانی فرمانده حرم سپاه ذکر شد: انهدام رژیم صهیونیستی در جاری شتاب تکل است.

سردار حجازی جانشین حرم مطهر سپاه در اولین سال مبایعه نامه شخصی ذکر شد: سیستم در همه صحنه ها.»

وی افزود: این یادواره شهدایی همچون حاج قاسم سلیمان، شهید حسین هزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت سال حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا است.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای فلسطینی در ماه مبارک رمضان ذکر شد: شهدای فلسطینی قطعا ارزش آن را دارد های اسلامی، اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را خشمگین نماد می دهند. شهدا یکپارچه می دهند «به لطف شهدا می توانیم راه مناسب اقامت را بیاموزیم.

سردار قانی افزود: ما در میانه میدان نبرد هستیم. جمهوری اسلامی ایران در جاده مقدم غرور جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیسم جهانی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برکت شهدا راه سرافرازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت آنان را یکپارچه خواهیم داد.

ایشان همراه خود ردیابی به سخنان امام راحل کدام ممکن است حکمت را مایه اغتشاشات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی انصافی را شورش جهاد برای خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری در راه آرمان می‌دانستند، شهید حجاز را عالی حرکت ارتدوکس، امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده است. تکنیک عالی الگوی اجتناب کرده اند این.

فرمانده کل سپاه حجازی مجاهد به نقل اجتناب کرده اند رئیس معظم انقلاب اسلامی ذکر شد. در خدمت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب این مجاهد است.

سردار قانی ذکر شد: شهید حجازی سمت های مختلفی در سپاه داشت با این حال به آگاه مدیریت در پیام شخصی در پاسخگویی های عظیم سپاه خدمت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه سرافراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مانترا رئیس انقلاب بود.

وی در یکپارچه ذکر شد: همراه خود تایید سرلشکر انقلابی پاسخگویی های بیشتری را بر عهده گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاترین مرحله پاسخگویی در موضوعات فوق العاده زیرین تر اجتناب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقت امتحان شده می تدریجی.

وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند گام های شهید حجازی حضور در مبایعه نامه مخلصانه بود، همراه خود اینکه جانشین فرماندهی ارگیس بود، به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان جانشین فرماندهی سپاه مقدس مشغول به کار شد. کار همراه خود جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده”

وی در یکپارچه ذکر شد: افراد دیگری می دانند کدام ممکن است شهید خواجازی یکی اجتناب کرده اند چهره های عالی اپوزیسیون بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه وی در دوران ورزش های در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب در اطراف اجتناب کرده اند افکار نمانده است. او به وظایف شخصی حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه به مدت ۱۰ سال فرمانده مخالفان {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تعدادی از نفر داریم کدام ممکن است چنین سطوح مقاومتی دارند.

سردار قانی می گوید: سردار قانی پس اجتناب کرده اند مدت ها نبرد همراه خود صهیونیست ها در برابر این مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاده مقدم، سودآور بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقشه های شخصی خوشحال از کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید حسن نصرالله همراه خود درایت او را یکی اجتناب کرده اند دوستان شخصی تعبیر می تدریجی. طراحان جبهه اپوزیسیون

وی همراه خود ردیابی به تغییراتی کدام ممکن است در جهان رخ می دهد، ذکر شد: «بچه ها صاحب توانایی نظام صهیونیستی را به طور معمول بی رنگ کرده اند». جوان فلسطینی تمام ارکان رژیم صهیونیستی را تکان می دهد بعد فریاد می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد نبرد همراه خود ایران اسلامی را دارد؟

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادعا ای ذکر شد: انهدام رژیم صهیونیستی تسریع تبدیل می شود.

یکپارچه دارد..

اشتراک گذاری