نامه عمومی به اینستاگرام و Fit Men Cook


آیا ما تنها هستیم یا اخیراً اینستاگرام اینقدر با این الگوریتم ها گیج شده است؟ خیلی خسته کننده است. ما هنوز در تلاش بودیم تا بازی را در برند نگه داریم – و Instas دائماً در حال تغییر است زیرا مشارکت ما در همه جا وجود دارد. امروز در تریبون درباره آن بحث خواهیم کرد […]

این پست یک نامه عمومی به اینستاگرام W / Fit Men Cook بود برای اولین بار در یک ظرف ساده ظاهر شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر