نشتی اتصالات بنزین میز آشپزخانه به | مراسم صبحگاهی رشت


به مشاوره سرپرست مسئله گروه منقل نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امنیت رشت، مونتاژ رومیزی بنزین در علی آباد رشت باعث منقل سوزی آشپزخانه این آپارتمان شد.

به گزارش دیارمیرزا نشت بنزین روی میز آشپزخانه منقل گرفت.

منقل سوزی تکراری در ۱ آوریل ۱۴۰۱ در ساعت ۵:۴۰ بعد اجتناب کرده اند ظهر گزارش شد. علایی

مورد نیاز به اشاره کردن است همراه خود ملاحظه به بزرگی منقل در آشپزخانه کارکنان عملیات بلافاصله نسبت به مهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند توسعه منقل وارد حرکت شدند.

دلیل برای این حادثه نشت بنزین اجتناب کرده اند نیمه لوله بنزین محدوده رومیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشت بنزین اجتناب کرده اند آبگرمکن دیواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان انفجار طرفدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل سوزی بوده کدام ممکن است هیچ مصدومی نداشته است. خطر.

اشتراک گذاری