نمایندگان مجلس «گزینه پیشنهادی» خود برای وزارت کار را تقدیم رئیس جمهور کردند!


چندین گروه از نمایندگان پیشنهادات خود را برای گزینه پیشنهادی وزارت کار به رئیس جمهور ارائه کردند. رئیس جمهور که کمتر از یک ماه فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند، باید دید به پیشنهاد نمایندگان یا تصمیم مشاوران توجه کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، پس از استعفای عبدالمالکی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و منصوب شدن صحیدیفه به عنوان سرپرست این وزارتخانه. این وزارتخانه

با گذشت زمان و با پایان یافتن فرصت دولت برای معرفی گزینه پیشنهادی، این گمانه زنی ها تشدید شد. این گزینه ها از وزرای سابق گرفته تا نزدیکان رئیس جمهور یا معاون اول او یا برخی از نمایندگان فعلی مجلس را شامل می شود.

بر اساس این گزارش، برخی از نمایندگان مجلس به صورت دسته جمعی پیشنهادات خود را برای تصدی وزارت کار به آیت الله راضی ارائه کردند و بر روی گزینه های پیشنهادی خود استدلال کردند. همانقدر که برخی نمایندگان خود را آخرین گزینه معرفی می کنند، به قول یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ای، من هم «خدمتکار» وزارت کار هستم!

معاون پارلمانی رئیس جمهور سید محمد حسینی با تایید این خبر گفت: نمایندگان مجلس به ویژه در اولین روزهای استعفای وزیر سابق کار، افرادی را از داخل و خارج از مجلس برای هدایت این وزارتخانه معرفی کردند. وزارت کارگر – من آن را به رئیس جمهور ارسال کردم. .

حسینی در عین حال با رد این ادعا که دولت برای معرفی وزیر کار با کمبود افراد ارشد و باتجربه مواجه است، تصریح کرد: «انتخاب شایسته» مستلزم «تأمل» و البته «تأیید لازم در میان نمایندگان» است. .

رئیس جمهور که کمتر از یک ماه فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند، باید دید به پیشنهاد نمایندگان یا تصمیم مشاوران توجه کند. زیرا پیش از آن دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات و امور اجرایی با مخالفت آشکار خبرگان و رهبر معظم انقلاب اسلامی مواجه بود.

به اشتراک بگذارید