{نمی دانم} خودروسازان پمپ فرمانده پلیس راهور به خودرو بنزین می زنند هر دو TNT؟


سردار کمال هادیان فر، رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود کتاب سال همشهری بار تولید دیگری اجتناب کرده اند استاندارد زیرین خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای خانه انتقاد کرد.

به گزارش دیارمیرزا، سردار کمال هادیانفر قطعا یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند اشخاص حقیقی بخش اجتماعی در دهه ۱۴۰۰ است. وی در سخنانی پرخطر دانستن درباره خودروهای خانه، نسبت به بی کیفیتی خودروهای خانه صحبت کرد. وی اجتناب کرده اند اظهار تذکر با اشاره به استاندارد خودروهای خانه ابایی نداشت.

رئیس پلیس راهور

– در صورت تصادف، چیزی باید اجتناب کرده اند نیروی محرک هر دو مسافران دفاع کردن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن مورد در سطح اول خودرو است. به این تکنیک کدام ممکن است ستون ها، استحکامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوهای به کار گذشت در تجهیزات، قطر آلیاژ به کار گذشت در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپناه باید دیر یا زود محکم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کمربند امنیت بسته شود به همان اندازه وزن آن مدیریت شود. ساکنان. با این حال در خودروهای خانه شخصی خودرو مسئله صدمه هر دو آسیب انتقادی است. شناخته شده به عنوان مثال، اجتناب کرده اند ترمز برای مدیریت خودرو در مواقع اضطراری استفاده تبدیل می شود، با این حال در خودروهای خانگی جاده ترمز چندین متر اندازه می کشد کدام ممکن است نیروی محرک ترمز می تنبل. {در این} حالت ماشین توسط دست نیروی محرک نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین ممکن است به هر جایی ضربه بخورد، هر دو ترمزهای ABS {به درستی} کار نمی کنند، هر دو کیسه هوا، اگر در مواقع اضطراری {به درستی} واقعاً کار می کند. به نیروی محرک. یادم می آید در سال ۱۹۹۱ به خودروسازان آگاه شد کدام ممکن است ایربگ را در خودرو نگه دارند، ابتدا خوب ایربگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ۲ ایربگ قرار دادند کدام ممکن است {در این} مورد نیز استفاده شد.

– تعدادی از روز پیش به پسرها گفتم کدام ممکن است در اتوبان خوب صفحه پارس پارک شده است. خودروی نیسان به طور تصادفی همراه خود نیروی محرک جلویی . نمی دونم باک بنزین رو باشی ماشین گذاشتی هر دو توی تی ان تی. مناسب نیست. شخصی گیمرها اعتراف می کنند کدام ممکن است مشکلات امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی دارند با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است خودرو {به دلیل} در دسترس بودن نشدن ضرر می تنبل. زیان جمع شده می کنند، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، چون بین خوب ارزش بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت تاسیسات تولیدی تمایز موجود است، مردمان تقاضا کسب می کنند. اگر کاملاً برعکس بود، قیمت آزاد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز قیمتی همراه خود بازار نداشت، می توانم ارائه می دهیم بگویم همین الان تعدادی از خودروساز خودرو می خرند. اگر قرار بود مجلس واردات را تحمیل تنبل، اوضاع فرق می کرد. یادم هست خوب روز همین خودروسازان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند رئیس خواهید کرد باید مردمان را وادار تنبل ماشین های ما را بخرند. اگر ماشین را با بیرون بهره بفروشیم. آنچه همین الان می گویم اینجا است کدام ممکن است مردمان حق دارند اجتناب کرده اند خودروهای باکیفیت، انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن استفاده کنند، به همین دلیل به خودروسازان پیامک دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم به همان اندازه آخر این موضوع را بازرسی می کنم. این راهی است کدام ممکن است ما می رویم، آنچه را کدام ممکن است سازندگان خودکار بی فایده مخالفت می کنند، در سند اضافه می کنیم. یعنی ما با اشاره به خوب مستند صحبت می کنیم. واقعیت اینجا است کدام ممکن است همین گزارش روی گوشی من نتیجه خوب تحلیل ۱۱ ساله است کدام ممکن است دلیل می‌دهد چرا ایربگ باز بوده، کار نمی‌تنبل، تسمه‌ها مکان قفل شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر می‌خواهیم اینها را چاپ شده کنیم. دستگیر شد. با این حال بعد در گذشته اجتناب کرده اند اصل هزار آقا گزارشی را به لوی سارنوالی فرستادم مبنی بر اینکه خواهید کرد وظیفه محافظت حقوق مردمان را دارید. این به مردمان نیز آسیب می زند. تصادفات در نتیجه از دست دادن زندگی

– بر ایده این تحلیل فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل فرکانس خودرو در تصادفات ۱۱ ساله، انتخاب گرفتیم کدام ممکن است ساخت پراید را در اواخر سال ۱۳۷۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل سال ۹۹ متوقف کنیم. اگرچه اشکال پراید سال هاست در ملت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرافرازی در جاده ها شکسته نشده دارد، با این حال ساخت را متوقف کرده ایم.

– خیلی مشکل کشیدند، تاسیسات تولیدی ساپا مکاتبات زیادی داشت کدام ممکن است زمانی ۴۰۰ پراید ساخت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ساخت متوقف شد چه کار کنیم؟ سرانجام با این حال برای ایمنی مردمان محکم ایستادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ پرایدی به ما دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ همون ماشین ۴۰۵ پارک شده; به این علت کدام ممکن است خودروی ایمن متنوع این خودروها تبدیل می شود.

– آنچه در تصادف تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل کرده ایم، به عنوان a شناخته می شود اشکال امنیت خودرو است. مناسبت خیلی شبیه بود. این واقعیت را باید در تذکر گرفت.» ببینید ۴ خودروی اول همراه خود هم برخورد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای سامانتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراید سوختند. یعنی مسافران نمی توانستند اجتناب کرده اند ماشین پیاده شوند. درها باز نشد. منقل سوزی خودروها در مواقع اضطراری خوب اولویت انتقادی است. وقتی ۱۰ کیلوگرم گذاشتیم، ماشین بنزین، با این حال در ماشین، ماشین بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفجر شد. چگونه به این دلیل است که علت است کدام ممکن است مخزن بنزین ناامن است. همه می دانند کدام ممکن است در هر ماشینی در دنیا خوب باک موجود است با این حال به هیچ وجه منفجر نمی شود. با این حال چرا باک در خودروهای خانه ما منفجر تبدیل می شود؟ از باعث تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش قطر آلیاژ مخزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی در مواردی تنظیم پلت شکل شدند.

– استحکامات را کم کردند به همان اندازه ماشین برایشان بودجه شود. جذاب است بدانید کدام ممکن است ما در یکی اجتناب کرده اند منطقه پارکینگ های شخصی ۱۰۷ خودرو داریم. متاسفانه برخی می گویند باز شدن کیسه هوا بستگی دارد سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاویه تصادف دارد کدام ممکن است اصلا مناسب نیست. هر خودرو ای همراه خود سرعت بیش اجتناب کرده اند ۱۵ کیلومتر در ساعت باید در مواقع اضطراری دارای ایربگ ۱۰۰٪ باشد. در صورت واژگونی خودرو، ایربگ باید کار تنبل. این “ضربه ها” ربطی برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاویه ندارند. همراه خود کمال سوال کردن، تغییرات ایربگ نیروی محرک دستی نیست. به دلیل، مسافر قابل دستیابی است نتواند سرزنده شدن ایربگ را خاموش تنبل، با این حال نیروی محرک قابل دستیابی است نتواند ایربگ را خاموش تنبل. چون نیروی محرک ضامن حیات برای سرنشینان خودرو است با این حال در خودروهای ما ایربگ نیروی محرک نیز کار نمی شود.

کاری کدام ممکن است ما انجام می دهیم دشمنی همراه خود ماشین نیست. از شخصی خودروسازان می دانند کدام ممکن است خودروی آنها استاندارد خوبی ندارد. همین الان اجتناب کرده اند کسی بپرسید چرا اجتناب کرده اند چین خودرو وارد می کنند؟ {چه کسی} بر استاندارد عناصر زبان چینی نظارت دارد؟ به همان اندازه به فراهم می کند یدکی زبان چینی ظاهر شد نکنیم خودروی سراسری نداریم. متأسفانه، خودروساز ما جستجو در . خواه یا نه صنایع ما دیده اند کدام ممکن است اکنون بهترین موشک های بالستیک جهان را داریم؟ الان در دانشکده های ما خودروهای سراسری ساخت می کنند با این حال اجتناب کرده اند آنها حمایت نمی شود. اکنون دانشمندان جوان اصولاً اجتناب کرده اند بنزین آب ساخت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون شش خودروی پلیس ما در البرز اجتناب کرده اند آب برای تردد استفاده می کنند. حالا اجتناب کرده اند آبی کدام ممکن است به ماشین ساز می گوییم هزار فیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توله بیاور استفاده کن. آخر باید ملت را تعطیل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای ۱۰۰ نسبت سراسری را اجتناب کرده اند صفر به همان اندازه ۱۰۰ خودروی سراسری ساخت کنند.

اشتراک گذاری