هشت ماه سه سوال !؟ شرکتی که فقط پنج ماه کار کرد!


فارغ از نتیجه استیضاح شهردار رشت، حتی در صورت معطل ماندن یا رفتن وی، بی ثباتی مدیریت شهری بر بدنه شهر و شهروندان تأثیرات مخربی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیورمیرزا یکی از مخاطبان دیورمیرزا در یادداشتی نوشت:

سید امیرحسین علوی هشت ماه است که در قدرت است و نمی توان تلاش های عینی او را در زمینه های محیط زیست، توسعه و فرهنگ نادیده گرفت. شهروند به وجود می آید.

از حضور رشت مایر رسیدگی به معضل زباله در استان، افتتاح پارک ها، ارتقاء شاخص های فضای سبز، بهسازی معابر آسفالت و تکمیل پروژه های نیمه تمام برای ۵۲ روز متوالی آسان نخواهد بود. کل مدیریت بحران ناوگان شهرداری رشت از جمله یادمان شهدای گمنام و بازگشایی سرگل تا سعدی، راه اندازی پروژه های بزرگی چون بلوار امام علی، رینگ ۹۰ متری و ۵۰۰ هکتاری در حال بررسی است. پارک لاکان یک تقاطع غیرهمسطح در میدان ولیاس به راحتی قابل مشاهده بود.

حجم بالای کار ساخت و ساز به جای مانده از قراردادهای مشکل ساز سال های گذشته، از همه مهمتر، مانند معضل سراوان در چهل سال گذشته، نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی است. به تاخیر در اجرای برخی پروژه های عمومی. مشکلی خارج از کنترل حتی با تجربه ترین شهردار.

امید است استان و شهرستان ایالتی دولت سیزدهم که نه بر اساس شعار بلکه بر مبنای تحقق وعده ها است، دوران مدیریت پایداری را تجربه کند که بی شک به نفع شهر و شهروندان خواهد بود.

فارغ از نتیجه استیضاح شهردار رشت، حتی در صورت معطل ماندن یا رفتن وی، بی ثباتی مدیریت شهری بر بدنه شهر و شهروندان تأثیرات مخربی خواهد داشت.

هشت ماه، سه بازجویی! این برای شرکتی است که فقط پنج ماه کار کرده است!

اشتراک گذاری