هشدار جدی نور نیوز به آمریکا برای فعال سازی بدون مجوز استارلینک در ایران!


نورنیوز در گزارشی تلاش آمریکا برای فعال سازی اینترنت ماهواره ای استارلینک را اقدامی غیرقانونی و دخالت در امور داخلی ایران دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نور نیوز از رسانه های نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در خصوص طرح فعال سازی اینترنت ماهواره ای برای کاربران ایرانی نوشت: ورود آمریکا به این سطح از دخالت در امور داخلی ایران، یک موضوع نیست. قابل چشم پوشی است و مطمئناً با واکنش ضروری کشورمان همراه خواهد بود.»

دسترسی و فعال کردن Starlink در هر کشوری طبق مقررات رادیویی نیاز به مجوز از آن کشور دارد. وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از اپراتورهای داخلی درخواست هایی در این زمینه داشته اند اما اجرایی نشده و مجوز فعالیت به استارلینک داده نشده است، اما ماسک و بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا درباره فعال شدن ایلان صحبت کردند، این اینترنت در ایران باید مانند رفتار دارنده مجوز اینترنت ماهواره ای انحصاری در اوکراین و روسیه در جهان است. ایران هشدار جدی داده است.

شایعاتی مبنی بر فعال بودن این اینترنت باعث شده تا در روزهای اخیر دانلود نرم افزارها و بدافزارهای مختلف و مشکوک با این نام رواج پیدا کند.

به اشتراک بگذارید